21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Над 3 тона документи бяха изпепелени на градското сметище при засилени мерки за сигурност

20 000 съдебни дела с изтекъл срок на съхранение бяха изгорени на градското сметище в Свиленград. Унищожаването на 110-те чувала документи, тежащи над 3 тона, стана при засилени мерки на сигурност в присъствието лично на административния ръководител на Районен съд – Свиленград Христо Георчев. На мястото бе дислоцирана съдебната охрана, кола на противопожарната служба бдеше огънят да не тръгне в нежелана посока.

Първоначално бе предвидено изгарянето да стане в котелната инсталация на Държавно лесничейство – Свиленград. Оказа се обаче, че инсталацията няма капацитет да поеме големия обем хартии.

На сметището бяха изпепелени наказателни дела от периода 1971 – 2006 г., граждански дела от 1953 – 2006 г. и изпълнителни дела – от 1984 г. до 2006 г. На всички тях срокът за съхранение е изтекъл, те се трупали в продължение на десетилетия в помещенията на съда и пречели на работата на служителите. По закон наказателните дела от общ характер се пазят 5 години, бракоразводните – 10, а тези за издръжка на дете – 25 години.

Всъщност, подобно унищожаване на документи имало през 2003 г., но то било в незначителен обем. Сегашната процедура е организирана при спазване на всички изисквания на закона. Специално назначена комисия е определила кои дела повече не трябва да се пазят. Актът за унищожаването на документите е одобрен от Териториален държавен архив – Хасково. Делата не са изгорени нацяло, а са запазени оригиналните съдебни актове – обвиненията или гражданските искове, решенията, присъдите и мотивите за тях. Те са отделени в томове и се съхраняват в съда в продължение на 20 години. След това се изпращат и пазят в Централния държавен архив.

СМ