23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

chucheАбсолютен рекорд на разглежданите дела през септември и октомври

Съдиите и прокурорите в Свиленград са затрупани с дела и изнемогват. Месеците септември и октомври са били пикови, отчитат от двете институции. И минали години по това време производствата нараствали, но като тази година не е било, смятат и от съда, и от прокуратурата. Хората и от двете институции работят и в почивните дни, за да се справят със ситуацията.

За двата месеца в прокуратурата са постъпили 413 дела, от които 121 са т. нар. Бързи производства – трябва да приключат до една седмица. 137 пък са незабавните, техният срок за решаване е до 3 дни, сподели ръководителят на Районна прокуратура – Свиленград Антон Стоянов. Над 50% от делата са свързани с нарушения на граничния режим, каза обвинител № 1 в района. Тукашните прокурори са влезли за двата месеца в 306 съдебни заседания.

При ревизията от Инспектората на министерството на правосъдието е станало ясно, че натовареността в съда и прокуратурата е много висока. От Инспектората са поискали справка за броя на делата и най-вероятно тя ще бъде изпратена на Висшия съдебен съвет, за да се вземат мерки. Реално, въпреки че прокуратурата тук има 7 щата, на месец трима – четирима фактически са на работа. Един от щатовете е незает, новоназначен младши прокурор е на 9-месечен курс, други са излезли в отпуск по болест. За сравнение в Петрич, където профилът на съдебния район е подобен на нашия, има 11 прокурори.

Големият ръст на производствата, свързани с нарушения на граничния режим, се дължи най-вече на затегнатия контрол, смята Антон Стоянов. Противно на разпространяваните в медийното пространство твърдения, че заради войната сирийци масово атакуват границата ни, прокурорът подчерта, че техният брой е много малък.

В Районен съд – Свиленград септември и октомври също са особено напрегнати. За двата месеца са гледани 662 дела, 645 са решени, сподели административният ръководител на съда Христо Георчев. От тях производствата, свързани с границата, са около 70 на сто, подчерта той. В съда фактически за периода са работили трима съдии и броят на гледаните от тях дела през посочените два месеца представлява абсолютен рекорд.

В близкия Ивайловград например годишно се разглеждат около 300 дела, тук са толкова само за месец, казаха от съда. Заплатите на съдиите и прокурорите обаче са едни и същи, независимо от натоварването.

СМ