23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

center

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

На 1 ноември 2012 г. /четвъртък/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.

Срещата е насочена към представителите на бизнеса в община Свиленград, с цел подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” чрез отворена схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” и ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез отворени схеми „Безопасен труд“, „Първа работа“ и „Ново начало – от образование към заетост”.

Събитието ще се състои в залата на Общински съвет, сграда на общинска администрация Свиленград, бул. България 32, гр. Свиленград. Начален час на събитието: 10,00 часа.

ОИЦ – Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.

Срещата е открита за граждани и медии.

center2

{jathumbnail off}

{jathumbnail off}