26
Пон, Фев
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С 14 гласа „за“ и 6 „въздържал се“ местните парламентаристи най-накрая приеха декларация в защита на тукашната митница на заседание в четвъртък.

Както е известно, специално за обсъждане на този въпрос бе свикано извънредно заседание преди повече от две седмици, когато обаче декларация не бе приета, за което „Старият мост“ писа. Тогава единствено бе определена комисия, която да подготви нов текст. Той бе внесен за разглеждане и подложен на вот в пленарната зала на редовното заседание сега. При гласуването „въздържал се“ бяха само местните парламентаристи от ГЕРБ, с изключение на Иван Андреев, който подкрепи декларацията. Всички останали местни депутати в пленарната зала гласуваха „за“. От заседанието по уважителни причини отсъства единствено Златомир Костадинов от БСП.

Пълният текст на декларацията на ОбС-Свиленград:

Ние, общинските съветници от Общински съвет-Свиленград, като се позоваваме на това, че Митница Свиленград представлява най-голямата сухопътна митница в България, съществуваща вече 93 години;

Като се позоваваме на това, че в Митница Свиленград са работили и работят много достойни жители на общината и доказали се професионалисти;

Като се позоваваме на това, че години наред в резултат на високия професионализъм на работещите в Митница Свиленград се преустановяват огромен брой тежки престъпления, свързани с трафика на наркотици, оръжия, стоки и хора и на това, че работата на служителите на митницата в тази връзка е високо оценявана от българските и европейски институции;

Като изразяваме подкрепата си към борбата срещу корупцията и убеждението си, че Свиленград и региона разполагат с необходимия потенциал от подготвени хора, които при наличието на добро управление, прозрачна и честна конкуренция могат да работят за издигане престижа на митниците;

Като изразяваме съжалението си и че досега държавата и общество не са се справили и преустановили порочните корупционни практики и условията за съществуването им и вярваме в готовността на обществото и в частност на гражданите на Свиленград за справянето с тези негативни явления;

Като изразяваме категоричното си убеждение, че на територията на общината живеят много млади, образовани и амбициозни хора, готови да работят за издигането на престижа на Митница Свиленград и изразяваме загрижеността на жителите на Община Свиленград по повод разпространената идея за закриване на администрацията на Митница Свиленград, реализирането на която би довело до закриване на работни места и оставането без работа на множество подготвени специалисти на територията на общината

ЗАЯВЯВАМЕ:

1. ОБЯВЯВАМЕ се против закриването на администрацията в МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД.

2. ОБЯВЯВАМЕ се против изказванията на г-н Ваньо Танов за липсата в региона на кадрови потенциал за работа в административната структура и изкуствено й поддържане и очакваме неговото публично извинение.

3. ПРИЗОВАВАМЕ Министъра на финансите и Началника на Агенция „Митници” да не предприемат бъдещи действия за закриване на администрацията на Митница Свиленград, а напротив - да предприемат действия за създаване на условия за прозрачно и честно управление, премахване на условията за съществуване на корупционни практики, реално оценяване на работещите и на кандидатите за работа в Митница Свиленград, отдаване на заслуженото уважение и подкрепа към работата и личността на доказалите професионализма и личните си качества митнически служители и превръщането на Митница Свиленград в модерно европейско учреждение.