25
Нед, Фев
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

centerНа 14.06.2012 г. /четвъртък/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща в община Любимец на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.

Срещата е насочена към представителите на местната администрация, малките и средни предприятия в община Любимец. По време на срещата ще бъдат представени възможности за финансиране на проектни идеи по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Събитието ще се състои в зала “Любимец “ /3-ти етаж на бивша сграда на АПК/. Начален час на събитието: 10,00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.

center2

{jathumbnail off}