Общество
Инструменти
Шрифт

centerНа 12 юни 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в община Свиленград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”.

oic1oic3 На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Свиленград, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Помощ в дома”. По схемата договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане.

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” бе презентирана чрез предстоящата за отваряне схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” и инициативата JEREMIE.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 

center2

 

{jathumbnail off}