Общество
Инструменти
Шрифт

 

center

На 12.06.2012 г. /вторник/, Областен информационен център – гр. Хасково организира информационна среща в община Свиленград на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на местната администрация, малките и средни предприятия в община Свиленград, с цел насърчаване и подпомагане усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Събитието ще се състои в залата на Общински съвет, сграда на общинска администрация Свиленград, бул. България № 32, ет. 2 /Малка зала/. Начален час на събитието: 10,00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.

 

center2

{jathumbnail off}