17
Сря, Апр
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

За шеста поредна година е забранено ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища, разположени на територията, контролирана от регионалната екоинспекция.

Със заповед на министъра на околната среда и водите на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие забраната вече е в сила, съобщиха от РИОСВ. Крайните мерки са взети след дадена от експертите оценка за състоянието на вида, който през годината няма да се ползва като суровина за фармацевтичната промишленост. Фирмите подали заявка за събиране и изкупуване на блатно кокиче няма да могат да ползват находищата му като източник на листо-стъблена маса. За 2012 година две фирми от региона са заявили желание за събиране, изкупуване и ползване на блатно кокиче.

На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”- община Любимец, „Лозенски път”- община Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. В цялата страна са известни 17 находища на вида. Те се намират на територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен.

За възстановяване и опазване на находището на блатно кокиче в местността „Лозенски път“, бяха хвърлени 527 784 лв., като 85 % от средствата бяха предоставени от Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, а останалите - от държавния бюджет. Проектът е изпълнен, но явно ефектът от него е крайно незадоволителен предвид количеството и качеството на блатното кокиче в находището.

СМ