23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

uchilishteK ANDREEVOДа се закрие НУ „Капитан Андреев“ в село Капитан Андреево, считано от 01.07.2012 г., предлага кметът Георги Манолов в докладна записка до общинския съвет. Предвижда се приемащо училище за децата от затвореното школо да бъде ОУ „Иван Вазов“ в Свиленград.

ОУ „Иван Вазов“ ще трябва и да съхранява задължителната училищна документация на НУ „Капитан Андреев“. Предстои въпросът да се разгледа и подложи на гласуване на заседание на местния парламент.

Закриването на школото в най-голямото село в Свиленградско е заложено и в Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2012/2013 година, която също предстои да се приеме от ОбС. В нея са посочени и основните мотиви да се иска затварянето на училището. Единият от тях е съотношението брой ученици към брой персонал, което в НУ „Капитан Андреев“ било 1:3,12 и нямало аналог сред останалите учебни заведения в общината. Средно съотношението учител-ученик към 07.02.2012 г. за общината било 1:8,41. По данни от програмата в школото учат 25 деца, разпределени в 4 паралелки. Педагогическият персонал наброява 6 души, а непедагогическият – 2. Други основания за закриването, посочени в програмата, са неефективност на разходите и занижено качество на образование заради наличието на маломерни паралелки, както и неефективното използване капацитета на базата. Общинският съвет е гласувал средства за дофинансиране на училището в размер на 7 748 лв. за 2010 г., 8 320 лв. за 2011 г. и 22 546 лв. за 2012 г. Сред мотивите са, че по желание на родителите от началото на тази учебна година 12 деца от начален курс от селото пътуват ежедневно, за да учат в Свиленград; раждаемостта в Капитан Андреево и съседните села не е висока и не предполага увеличение на учениците; през последните години в училището има само маломерни паралелки и др. След закриването на НУ „Капитан Андреев“ община Свиленград ще осигури извозването на децата от Капитан Андреево, Генералово и Чернодъб до Свиленград.

Както е известно, през януари т. г. ОбС взе решение за преобразуване на училището в Капитан Андреево от основно в начално от втория учебен срок, като децата от прогимназиалния етап се пренасочиха отново към ОУ „Иван Вазов“. Причина за промяната стана намалелият брой ученици, за което директорката Марияна Нашкова бе подала докладна записка до градоначалника. В брой 24 на държавен вестник пък е публикувана заповед на просветния министър Сергей Игнатов от 8 март 2012 г. за преобразуване на школото в начално.

От учебната 2008/2009 г. бяха закрити училищата в други две големи села в общината – Студена и Момково.

СМ