25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Тридесет индивида тракийски кеклик (Alcctoris chukar) бяха разселени в района на Сакар при съвместна акция, осъществена между членове на Ловно-рибарската дружинка от село Левка, Община Свиленград и представители на Зелени Балкани.
Кеклиците са закупени от специализиран развъдник със средства осигурени от двете организации. Целта е чрез връщането им в природата да се подпомогне популацията и да се повиши числеността на птиците, естествено срещащи се в района на село Левка в Сакар планина.

От друга страна, съвместната инициатива засвидетелства партньорски взаимоотношения и желание за сътрудничество между ловната дружинка и Зелени Балкани, като организации, развиващи дейността си на територията на Сакар. Подобни съвместни дейности за подпомагане популацията на кеклика, а и на други видове, са добър пример, че природата е на всички граждани и целта на всички ни трябва да е една – в естествените условия да се запазят и съществуват колкото се може по-вече видове животни, растения и местообитания.
В миналото тракийският кеклик е бил широко разпространен в района но поради редица негативни фактори, като промяна в начина на традиционно отглеждане на домашни животни и обработване на земята, употреба на химически препарати в селското стопанство и бракониерски лов, числеността му драстично е намаляла. Според ловците от село Левка птиците от този вид са били почти изчезнали от района. През последните няколко години ловната дружинка е разселвала неколкократно кеклици и понастоящем числеността им се е увеличила до няколко десетки индивида. Разбира се, за това са подпомогнали и строгият контрол на лова, както и директното подхранване на дивеча.