25
Вт, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

center

 На 16 март 2012 г./петък/, Областен информационен център – гр.Хасково организира информационна среща в Община Маджарово на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на малките и средните предприятия в Община Маджарово, с цел подпомагането усвояването на средствата от СКФ на ЕС по ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Участниците ще бъдат запознати с инициативата JEREMIE.

Събитието ще се състои в залата на Общински съвет, сграда на общинска администрация Маджарово. Начален час на събитието: 10,00часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково", договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.

 

center2

{jathumbnail off}