23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Sn S_YanevaСнежана Янева е новият директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Общинска администрация – Свиленград, съобщиха от ОбА. Тя бе представена днес на колектива на администрацията от кмета Георги Манолов.

Янева поема поста като временно изпълняваща длъжността до провеждането на нов конкурс. Янева заменя Христина Анастасова, която става началник-отдел „Информационно обслужване и правни дейности” към Дирекция „Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване и евроинтеграция”. До 10 февруари, когато изтече срокът на обявения от общината конкурс за вакантната позиция директор на „Хуманитарни дейности”, не се явиха кандидати.
Снежана Янева е завършила Висшия педагогически институт в Шумен, специалност „Биология и химия” и Университета по национално и световно стопанство в София, специалност „Икономика и бизнес-управление на образованието”. Идва от частния бизнес, където е работила като мениджър на фирма „Витта Фуудс“.

Има и 14-годишен стаж в образованието като преподавател по биология. От 2007 до 2011 г. е общински съветник и председател на групата съветници от ГЕРБ в ОбС –Свиленград, председател на Комисията по образование, култура, права на човека и европейска интеграция в Общинския съвет.
Още трима млади специалисти започнаха днес работа в Общинската администрация. На свободните позиции към Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” бяха назначени Лиляна Димитрова като младши експерт „Управление на общинска собственост” и Розалина Караиванова като младши експерт „Обществени поръчки”. Лиляна Димитрова е завършила Икономическия университет във Варна, специалност „Икономика на недвижимата собственост”. Специализирала е по студентски образователни програми в Турция и САЩ. Владее отлично английски език. Розалина Караиванова е магистър по „Международен туризъм” от университета „Проф. Д-р Асен Златаров” в Бургас. Владее немски език. Работила е като преподавател по немски език и като брокер на недвижими имоти. Била е ръководител на проект на Сдружение „Нашите деца могат” за създаване на рехабилитационен кабинет за деца с увреждания и координатор на общински проект „Дневен център за деца” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
На длъжността старши експерт „Проекти, програми, инвестиции” към отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” бе назначен Любомир Апостолов. Той е бакалавър по „Английска филология” от ПУ „Паисий Хилендарски” и магистър по „Бизнес администрация” от Нов български университет. Работил е като експерт по европейски проекти за бизнеса към Бизнес център – Свиленград и Бизнес център – Харманли. Участвал е в разработването на проект по ТГС България-Турция на НЧ „Просвета 1870” и като технически асистент в екипа на проект за създаване на МИГ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.