15
Пон, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

c (3)Районен съд – Свиленград сред първите десет по натовареност в страната

Средно по 640 дела е гледал всеки съдия през 2011 година, сочи отчетът на Районен съд – Свиленград. Според статистиката по натовареност тукашният съд е сред първите десет в страната, а в Хасковска област категорично е начело. Нещо повече – за първото полугодие на м. г. свиленградските магистрати са с най-висок коефициент и по действителна натовареност към всички дела за разглеждане, и по показател „Действителна натовареност към всичко свършени дела“. Очертава се и през 2012 г. тази тенденция да се запази, смятат от съда.

През 2011 г. новообразуваните дела са общо 2 121, от които 1004 – граждански, и 1 117 – наказателни. Анализът показва ръст на делата – през 2010 г. те са били 2078, а през 2009 г. - 1 436. Общо разглежданите дела лани са 2 559, от които 1 200 граждански. Реално са работили четирима съдии и простата сметка показва, че на всеки от тях се падат по 640 дела. Така един магистрат гледа по 3 – 4 дела дневно, произнася присъди, пише мотиви. Според отчета по реална натовареност Районен съд – Свиленград заема 10-о място в страната от 113 районни съдилища. За сравнение – хасковският е на 41-во, а харманлийският – на 37-о.

Със 176 са се увеличили гражданските дела през миналата година. Значителен ръст се наблюдава при облигационните искове, включително и такива за обезщетение за извънреден труд – от 82 през 2010 г. - на 125 през 2011 г. По-малко са производствата по Кодекса на труда, тъй като голямата вълна „митничарски дела“ мина през 2010 г. Спад с 90 броя се забелязва при наказателните дела, намалели са и административните. Наказателните от общ характер лани са 633 – приблизително толкова са в Районен съд – Хасково.

От разгледаните през 2011 г. дела са приключени 1 198 наказателни и 1 012 граждански. Интересен факт е, че свършените дела в Районен съд – Свиленград, са повече от новообразуваните.

Общо осъдените лица миналата година са 1 089. 859 са получили присъди „лишаване от свобода“ - 777 – условни, а 88 – ефективни. 6 души са оправдани.

Въпреки голямата натовареност делата се приключват сравнително в срок. До 3 месеца от първото заседание до произнасянето на решение са завършили 84, 68% от гражданските дела, а от наказателните – 74 на сто.

Допълнителна тежест, освен голямата натовареност, за тукашните магистрати е и липсата на специализирани състави. В областта единствено в Свиленград, Харманли и Ивайловград няма такива състави. Налага се съдиите тук да разглеждат в един ден много различни като материя казуси, което прави работата им още по-трудна. Големият брой дела обаче не се отразява на възнаграждението – един съдия и със 700, и със 70 дела годишно ще получава еднаква заплата.

СМ