Общество
Инструменти
Шрифт

centercenДнес, 23 февруари 2012г. в Областен информационен център – Хасково, се проведе информационна среща с представители на общините от областта и областна администрация Хасково. Срещата бе открита от заместник кмета на община Хасково с ресор европейски проекти и програми г-н Минко Ангелов.

cen2

 

Участниците се запознаха с целите и дейностите на проекта, с услугите, предоставяни от ОИЦ и отворените схеми по СКФ с допустими бенефициенти общини.

Проект по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.


center2

{jathumbnail off}