13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Съобщение с изтекъл срок на годност преди 1,5 години се мъдри на сайта на общината

На уникален /арте/факт могат да се натъкнат посетителите на сайта на община Свиленград. На челно място под възторжен слоган „Нови възможности за бизнес развитие!“ грее още по- възторжен текст на съобщение.

От него любознателният /проекто/предприемач може да получи изключително полезна информация за „отворени нови възможности пред бизнеса“, любезно предоставена му от Бизнес- център Свиленград. „Отворените нови възможности“ са обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. От съобщението става ясно, че „представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“/изброяват се петте процедури /. По-нататък се съобщава къде могат да се намерят пълният комплект документи и насоките за кандидатстване по процедурите. Изброяват се и лекторите- експерти, като накрая следва любезен призив към кандидатите: Моля, заповядайте! Посочва се къде трябва да заповядат кандидатите - „ на специално организираните информационни дни в 21 града на страната по приложен график“, като провеждането им е... от 07.06.2010 г. до 09.07.2010 г./?!/

Както се вижда, съобщението е с изтекъл срок на годност от 1,5 години. То обаче продължава да се мъдри в общинския сайт /за поддържането на който някой получава възнаграждение/. А дали това не е най-актуалната информация на общинския бизнес център?...