15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

5 споразумения за реализирането на европейски проекти подписа община Любимец с четири турски общини миналата седмица.

С община Люлебургаз Любимец ще си партнира по два проекта. Единият е за изграждане на път и туристическа пътека до комплекса Глухите камъни, който от 25 декември м. г. е със статут на археологическа недвижима културна ценност. По другия проект водеща организация е читалище „Братолюбие“, което изцяло ще бъде обновено и ремонтирано.

Съвместно с Бабаески пък ще се изградят паркинг и туристически алеи в местността „Начева кория“ край любимецкото село Йерусалимово, където се намират прочутите скали Бакърлии. Реконструкция на старо училище в Малко Градище и преобразуването му в информационен център и туристическа база предвижда проект с турската община Визе, като водеща организация е фондация „Родопика“. С Юзкюп пък споразумението е за изграждане на мултифункционално спортно игрище в Любимец.

85% от средствата по проектите са осигурени от европейски фондове, а останалите – от държавния бюджет.

СМ