14
Нед, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

28 000 дка широколистни насаждения минават към ДЛС– Тополовград. Очакват се 30% съкращения в тукашното Горско

Най-хубавите гори в Свиленградско минават под управлението на Държавно ловно стопанство – Тополовград. Прехвърлянето на апетитните мерии с площ около 28 000 декара е станало със заповед на министъра на земеделието Мирослав Найденов със задна дата – от 1 ноември.

Досега ловът в тези гори се стопанисваше от тополовградчани, но горско-стопанската дейност – добив на дървесина и пр., бе в прерогативите на Държавно горско стопанство – Свиленград. Точно тази дейност вече минава в ръцете на тополовградчани и по този начин се ощетява тукашното Горско откъм доходи, добиви, работни места. Тези 28 000 дка са приблизително 15 на сто от държавния горски фонд на свиленградското подразделение, който възлиза на около 200 хиляди декара.

В икономическо отношение обаче щетите са в размер на над 30%, защото в отнетите мерии са най-хубавите насаждения в региона – около 50 – 60-годишни широколистни, предимно дъбови гори, готови за дърводобив. Те се намират в землищата на селата Лисово, част от Костур, част от Студена и Планиново.

Намаляването на горския фонд, стопанисван от поделението в Свиленград, най-вероятно ще доведе и до редуцирането на персонала с около една трета, съобщиха отлично информирани източници. Сега в тукашното Горско работят 33-ма души – лесничеи, помощник-лесничеи, горски стражари, технолог и др. Очаква се след Нова година 7 – 8 от тях да излязат на трудовата борса.

Прехвърлянето на горите е предложено от Управителния съвет на Югоизточното държавно предприятие с център Сливен, на територията на което попада и Свиленград във връзка с преструктурирането на Изпълнителната агенция по горите, извършено преди половин година. Както „Старият мост“ писа, от началото на юли т. г. в страната са създадени 6 крупни държавни предприятия, извършващи цялостната производствена, залесителна и охранителна дейност. Дотогава местното лесничейство бе към РУГ – Кърджали, което вече има само контролни функции. Заради преструктурирането на ведомството се забавиха търговете за добив на дървесина. Сега обаче вече има сключени договори с 5 – 6 дърводобивни фирми да секат до Нова година, и то предимно във въпросните територии. Тъй като според заповедта на министър Найденов, влизаща в сила със задна дата – от 1 ноември, тези гори вече се стопанисват от дивечовъдния участък в Тополовград, възможно е да се стигне и до съдебни спорове.

Тази трансформация е продиктувана не толкова от преструктурирането, а по-скоро от частни интереси, коментират хора от бранша. Появили се олигарси, които владеят дивечовъдните стопанства. При добива на дървесина обче се вдигал много шум и дивечът се плашел. Когато обаче и ловът, и горско-стопанската дейност са под една „шапка“, този проблем се решавал много лесно.

СМ