15
Пон, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

И на втора инстанция омаханата дисциплинарно директорка на СОУ-то загуби делото за възстановяване на поста

Хасковският окръжен съд отхвърли жалбата на бившата директорка на СОУ „Д-р Петър Берон“ - Свиленград, Василка Вангелова за възстановяване на поста. Втората инстанция потвърди решението на районния съд, с което дисциплинарното уволнение на Вангелова бе признато за законосъобразно. Очаква се омаханата школска началничка да обжалва във Върховния касационен съд.

Както „Старият мост“ писа, най-тежкото дисциплинарно наказание бе наложено на Вангелова заради гаф с държавните зрелостни изпити по български език и литература, за организацията и провеждането на които по закон тя носи цялата отговорност. Тя удължила с час матурата, свидетелстваха в съдебната зала квестори. Проверка, назначена от РИО, констатирала още, че ексдиректорката на свиленградското СОУ се е самоотлъчила от работното си място от 25-и до 28-и май м. г. Тя оспорва това нарушение, обяснявайки, че е подала молба за отпуск, депозирана в регионалния инспекторат още през март. Оказва се обаче, че отпускът не й бил разрешен. Третият гаф на уволненената е неизпращането на квестори за зрелостния изпит след 7-и клас в ОУ "Иван Вазов".

Първата инстанция прие за доказани всички посочени нарушения. „Така извършените от ищцата нарушения на трудовата дисциплина са такива, за които може да се наложи дисциплинарно наказание „уволнение” съгласно чл.190 и чл.187 от КТ, като според съда същото е законосъобразно наложено и съответно на тежестта на нарушенията съгласно чл.189, ал.1 от КТ, които обстоятелства са отчетени и от работодателя, предвид изложеното в заповедта за уволнение. В никакъв случай извършените нарушения не могат да се окачествят като недостатъчно тежки за налагане на дисциплинарно уволнение, имайки предвид че се касае за три нарушения на трудовата дисциплина, при това съществени и засягащи интересите на повече лица чрез застрашаване на резултатите от държавните зрелостни изпити на учениците от ответното училище, както и изпита за НВО в ОУ „Иван Вазов”-Свиленград”, категоричен бе районният съд.

Вангелова е осъдена да поеме разноските по делото и адвокатския хонорар на другата страна. Отхвърлен като неоснователен е и искът й за обезщетение в размер на близо 9 хил. лв. за оставането й без работа за периода от 29.06.2010 г. до 15.12.2010 г. вкл. Впечатляващата сума била изчислена на базата на разликата между заплатата в размер на 1 518 лв., която е получила като директор за месец май м. г., и възнаграждението от 400 лв. месечно, което вземала като служителка в ЕТ „Валентина Стайкова“.

СМ