29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Свиленградският районен съд призна дисциплинарното уволнение на бившата директорка на СОУ „Д-р Петър Берон“ Василка Вангелова за законно. Магистратите отхвърлиха жалбата на Вангелова срещу заповедта на началника на РИО – Хасково Иван Панайотов за отстраняването й от поста и постановиха тя да поеме разноските по делото и адвокатския хонорар на ответника.

Отхвърлен е като неоснователен и искът на Вангелова за обезщетение в размер на близо 9 хил. лв. за оставането й без работа за периода от 29.06.2010 г. до 15.12.2010 г. вкл. Впечатляващата сума била изчислена на базата на разликата между заплатата, която е получавала като директор и възнаграждението от 400 лв. месечно, което вземала като служителка в ЕТ „Валентина Стайкова“. Омаханата школска началничка, недоволна от решението, обжалва на по-горна инстанция.

Както „Старият мост“ писа,   най-тежкото дисциплинарно наказание бе наложено на Вангелова заради гаф с държавните зрелостни изпити по български език и литература, за организацията и провеждането на които по закон тя носи цялата отговорност. Тя удължила с час матурата, свидетелстваха пред съда квестори. Проверка, назначена от РИО констатирала още, че ексдиректорката на свиленградското СОУ се е самоотлъчила от работното си място от 25-и до 28-и май м. г. Третият гаф на уволненената е неизпращането на квестори за зрелостния изпит след 7-и клас в ОУ "Иван Вазов". Първата инстанция прие за доказани всички посочени нарушения. „Така извършените от ищцата нарушения на трудовата дисциплина са такива, за които може да се наложи дисциплинарно наказание „уволнение” съгласно чл.190 и чл.187 от КТ, като според съда същото е законосъобразно наложено и съответно на тежестта на нарушенията съгласно чл.189, ал.1 от КТ, които обстоятелства са отчетени и от работодателя, предвид изложеното в заповедта за уволнение. В никакъв случай извършените нарушения не могат да се окачествят като недостатъчно тежки за налагане на дисциплинарно уволнение, имайки предвид че се касае за три нарушения на трудовата дисциплина, при това съществени и засягащи интересите на повече лица чрез застрашаване на резултатите от държавните зрелостни изпити на учениците от ответното училище, както и изпита за НВО в ОУ „Иван Вазов”-Свиленград”, категоричен е съдът.

СМ