14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

123 дела завели униформените заради неплатен извънреден труд тази година

Гранични полицаи и пожарникари от Свиленград и Любимец масово водят дела срещу Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ПБЗН/ заради неизплатен извънреден труд. Всички приключили досега дела са решени в полза на ищците, казаха от Районния съд. От началото на годината досега срещу „Гранична полиция“ са заведени 92 иска, предимно от работещи на т. нар. „зелена“ граница. Дела са възбудили и 21 служители на ПБЗН от Свиленград и 10 от Любимец. От съда казват, че нямат обяснение защо тази година са заведени толкова много дела от гранични полицаи и пожарникари за неизплатен извънреден труд. Предишни години не е имало такава практика. Вероятно сега някой правилно се е сетил да си търси правата по този ред, а другите са го последвали, смятат магистрати.

Униформените съдят държавата по чл. 202, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 211 от Закона за МВР за неизплатени възнаграждения за положен извънреден труд. Според искови молби на гранични полицаи, те са работили повече от 40 часа седмично и за часовете отгоре трябва да им се начислят допълнително пари. Извънредният труд бил полаган по време както на патрулно-постова дейност, така и при обучения по лична полицейска защита, стрелкова и физическа подготовка. Освен това, поради спецификата на работата при нарядите те не са могли да използват полагащата им се по закон почивка, затова една работна смяна от 24 часа следвало да се отчита като реално отработени 24 ч. труд. Ответниците от Главна дирекция обаче оспорват исковете с аргументи, че обучението се е водело в установеното работно време и било включено при отчитането му. От смените пък трябвало да се приспадне времето за почивка и хранене.

За изясняване на делата от фактическа страна съдът назначава съдебно-счетоводна експертиза, изискват се копия от наряди, протоколи от обучения и др. Обикновено всички събрани доказателства са в полза на ищците. Така 100 на сто от приключилите вече 36 дела, заведени от гранични полицаи, са в тяхна полза, но могат да бъдат обжалвани на втора инстанция. Засега все още няма решени искове, заведени от пожарникари. Сумите, които са присъдени като възнаграждения за положен извънреден труд варират от няколкостотин до няколко хиляди лева. Заплащане обаче се дължи единствено и само за отработените в повече до 50 часа за тримесечен период. За часовете над 50 се полага допълнителен отпуск, за да може служителят да възстанови силите си за работа.

СМ