15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

uchilishteЦелта е да се създаде терапевтичен център „Къщата на децата“ за малчугани със специални образователни потребности

Помощно училище – интернат „Стефан Василев“ спечели проект на стойност 189 145,92 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Одобрени са проекти на 44 кандидата, сред които свиленградското школо е единственото помощно училище, като се нарежда на престижното 10-о място по брой точки.

Предвидените дейности ще се реализират в рамките на две години. Партньори по проекта са Общинска администрация-Свиленград, Тракийски университет-Стара Загора  и Сдружение  БЧК - София.

Целта, която си поставя екипът по проекта, е създаване на Детски терапевтичен център „Къщата на децата”, спомагащ социалната адаптация и интеграция на деца със специални образователни потребности чрез прилагане на  алтернативни педагогически, психологически, терапевтични и рехабилитационни системи. Целта е да се развие комплекс от умения у децата за най-добър старт и по-нататъшно развитие за вграждане  в социалната структура.

В индивидуални и групови терапевтични сесии с мултидисциплинарен екип  от Монтесори и B-PES педагози, психолог, логопед, ерготерапевт, позитивен психотерапевт, арттерапевт, трудотерапевт и кинезитерапевт децата ще получат помощ, произтичаща от техните затруднения - интелектуални и/ или  двигателни. Ще се въведат  алтернативни педагогически терапии, които са доказали своите предимства в редица държави на Европа и САЩ - Монтесори-терапия и B-PES терапевтично-обучителна система чрез игра.

В двора на училището предстои изграждане на „сензорна градина” в три модула - съзерцателен, игрови и изследователски. Заниманията в „сензорната градина” ще позволяват успешното развитие на емоционално-чувствената сфера на децата, лишени от възможността да възприемат природните обекти и да общуват с естествения ландшафт.

В рамките на проекта предстои разработване на образователен софтуер и  на специални  методически средства за работа с деца със специални образователни потребности, за които училището ще има ноу-хау,  както и „сензорна стая” и зала за кинезитерапия.

Елена ГЕОРГИЕВА