18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Властимащите в Свиленград и Любимец не са обявили почти никакви материални придобивки

Почти никакви материални придобивки не са обявили управниците на Свиленград и Любимец в ежегодните си декларации за имотното си състояние за 2010 г. пред Сметната палата. В сравнение с ланшните декларации, през миналата година положението на властимащите в двете общини дори се е влошило.

Кметът на Свиленград Георги Манолов се е сдобил през 2010 г. само с две нивици в землището на Свиленград, като дели собствеността върху тях поравно със съпругата си Елена. За едната нива семейството е платило 200 лв., отделени от заплати, а другата е получило като дарение. Манолови са обявили и общо 5 000 лв. налични средства от заплата и дивиденти от предходна година. За 2009 г. градоначалникът и половинката му си купили с пари от заплатите дворно място от 44 кв. м за 2 138 лв. От дивидент за 2008 г. пък Манолова е взела 54 150лв. За миналата година кметската съпруга не декларира никакви приходи от стопанска или друга дейност.

Зам.-кметицата Мария Костадинова е спестила от заплати 5 000 лв. през 2010 г., а съпругът й Костадин – 9 000 лв. Костадинов е декларирал доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност в размер на 4 597 лв., от стопанска дейност като едноличен търговец 4 041 лв. и от друга стопанска дейност – 21 174 лв. Както „Старият мост“ писа, за 2009 г. Костадинова декларира налични парични средства 5500 лв. за нея и 7000 лв. за съпруга й, спестени от заплати. За 2009 г. Костадин Костадинов има вземания в размер на 29 822 лв. Точно същата сума зам.-кметицата пък е изтеглила като кредит от Райфайзенбанк. През 2010 г. от този заем не е останало нищо.

Другата заместничка на Манолов – Ася Райкова, пък е обявила пред Сметната палата, че заедно със съпруга си Мавро са прехвърлили възмездно автомобил БМВ за 2 000 лв.

Председателката на Общинския съвет Таня Коларова – Великова е декларирала спестявания от възнаграждение в размер на 18 000 лв. През 2010 г. тя е получила от друга стопанска дейност 23 276 лв. и 360 лв. от наем. За 2009 г. сем. Великови е декларирало покупката на лек автомобил „Пежо 307“ за 12 000 лв., спестени от заплата. Коларова бе обявила доходи от друга стопанска дейност в размер на 28 634 лв. и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество – 1 750 лв.

Уведомление, че няма промяна в имотното състояние през миналата година е подал кметът на Любимец Янко Кючуков. Заместникът му Михаил Димитров заедно със съпругата си обаче е купил магазин за 7 676 лв., като средствата са осигурени от заеми. Половинката на Димитров Христина е станала и собственик на ½ част от лека кола „Мицубиши“ за 3 900 лв., пак с кредит. Общо 20 хил. лв. изтеглени заеми има Димитрова, според декларацията. От друга стопанска дейносхт Димитров е спечелил 6 129 лв., а съпругата му е взела 800 лв. от наеми.

За 2009 г.  Михаил Димитров също бе обявил, че съпругата му Христина е теглила заем от 20 000 лв. от ТБ "ОББ" АД Любимец. Колегата му Станислав Видев и председателят на ОбС в Любимец Ангел Голев са подали уведомления, че няма промени в имотното им състояние.

СМ