14
Нед, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Сигнал до Висшия съдебен съвет /ВСС/ за проблема, който пораждат задължителните писмени преводи на материалите по дела на чужденци, изпратиха ръководителите на Районна прокуратура – Свиленград Антон Стоянов, Районен Съд – Свиленград Гергана Георгиева, окръжният прокурор Иван Ванчев и председателят на Хасковския окръжен съд Росен Русев.


Магистратите излизат с предложение ВСС да преразгледа бюджетите на ведомствата им и да предприеме действия във връзка с промените по реда на чл. 55, ал. 3 от НПК. Юристи твърдят, че най-доброто решение би било да се отложи влизането в сила на нововъведението и Народното събрание да промени закона.
Както „Старият мост“ писа в миналия брой, съдът и прокуратурата са изправени пред фалит заради нова разпоредба в Наказателния кодекс, която задължава от 28 април 2011 г. органите на разследването и правораздаването да предоставят на обвиняемия или подсъдимия писмен превод на определени книжа по наказателното производство на разбираем за него език, ако не владее български език. Само за писмени преводи Районният съд трябва да отдели над 100 000 лева, а целият бюджет за издръжката му е около 46 хил. лв. Като се прибавят и устните преводи, сумата набъбва сериозно. Също толкова средства ще трябва да платят тукашните прокуратура и полиция, защото и те са задължени да предоставят на обвиняемия съответните документи.
Ако ВСС не предприеме спешни действия, работата на полицията, прокуратурата и съда по дела, свързани с нарушения на граничния режим, ще бъде напълно блокирана, споделиха магистрати. Те са разтревожени и от това, че липсват лицензирани преводачи, каквито се изскват по закон.


СМ