29
Чет, Фев
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

sudУстни и писмени преводи „гълтат“ бюджета на правораздаването в Свиленград

Районният съд /РС/ в Свиленград е изправен пред фалит заради нова разпоредба в Наказателния кодекс. По реда на чл. 55, ал. 3 ОТ НПК тя задължава от 28 април 2011 г. органите на разследването и съда да предоставят на обвиняемия или подсъдимия писмен превод на определени книжа по наказателното производство на разбираем за него език, ако не владее български език.

Задължително ще се превеждат всички документи, касаещи същината на делото – постановление за привличане на обвиняем, определения за вземане на мерки за неотклонение,  обвинителния акт, присъдата и мотивите КЪМ нея. Целта е чужденецът, срещу когото е възбудено и се воде наказателното производство,  да бъде запознат писмено с всички актове на съдебното производство, засягащи правото му на защита и законовите му интереси. Досега е било задължително да се осигури преводач, който устно да сведе до знанието на обвиняемия или подсъдимия съдържанието на книжата и останалите действия в производството.

Законовата промяна ще създаде много затруднения в работата на свиленградския съд, където се гледат голям брой дела на чужденци, и на практика ще го нокаутира. „С въвеждането на новите правила първо ще се забави самото съдопроизводство, защото се изисква технологично време – сподели пред „Старият мост“ съдия Гергана Георгиева, вр. и. д. административан ръководител на РС – Свиленград. - Повечето от наказателните дела са по реда на бързите производства – разглеждат се в срок до 7 дни, до 3 дни, а има и незабавни производства, които трябва да се решат още в същия ден. Изискването за писмен превод ще направи невъзможно разглеждането на делата в тези срокове. Обективно ще бъде изключително затруднено извършването на тези преводи, защото самите преводачи трябва да са лицензирани, да владеят съответния език не само говоримо, но и писмено. Ние сега сме затруднени да намираме добри преводачи за устен превод, а оттук нататък проблемът ще е още по-голям.“

Миналата година главно за престъпления против граничния режим на подсъдимата скамейка в Свиленград са били чужди граждани от 33 националности, говорещи на 19 различни езика. Много от тях владеели единствено определен диалект или наречие. Това прави изключително трудно осигуряването на преводач дори за устен превод. В някои случаи пък се касаело за екзотични езици – китайски, персийски, албански, нидерландски, камбоджански, фарси, шведски, естонски  и пр. Лани се наложило да викат специалист от Софийския университет, за да превежда на тамилски и урду. На 10 -те китайци, задържани на границата, пък превеждала тяхна съотечественичка, женена за българин. Тя обаче не владеела добре български и довела за консултант непълнолетната си дъщеричка.

Освен това, някои от самите подсъдими не владеели писмено дори собствения си език. В тези случаи е съмнително, че дори преведени писмено съдебните книжа ще бъдат разбираеми за тях -  устният превод би имал по-добър резултат.

Особено силно обаче законовата промяна ще удари съда финансово. Най-ниската тарифа за превод само на една страница е от порядъка на 10 – 15 лв. за популярните езици, за по-редките е по-скъпо. А документите са много – само един обвинителен акт е от 3 – 4 листа, а присъдата – поне още толкова. Делата срещу чужденци в РС – Свиленград през 2010 г. са 391 бр. срещу 616 лица, а тенденцията тази година е те да нарастват,  така че разходите за устен и писмен превод ще са солидна сума. Простите сметки показват, че за целта трябва да се отделят минимум 200 – 300 лева за всеки обвиняем или подсъдим. В същото време бюджетът на съда за издръжка тази година е сериозно намален. Докато м. г. са били осигурени 68 500 лв. за преводи, възнаграждения на вещи лица, ток, вода, консумативи, телефон, консумативи, канцеларски материали, кореспонденция, охрана, поддръжка на сградата, разходи за свидетели и др., то тази правораздаването в Свиленград ще разполага с едва 45 727 лв. Отделно пък за устен превод през 2010 г. сумата възлиза на 5 100 лв. Всъщност заради многото дела през първите три месеца на 2011 г. годишният бюджет за преводачите е вече изконсумиран.

„Съдът ще бъде поставен обективно в невъзможност да работи – алармира съдия Георгиева. - Средствата не достигат, ние и сега вече закъсняваме изплащането на сумите за преводачи. В същото време в Свиленград е изключително трудно да се намерят преводачи дори за турски, гръцки и арабски, и то за устен превод. Налага се да търсим хора от Хасково, София и други градове, а това са и допълнителни разходи за командировки, пътни и др. После, преводачът полага клетва за верен превод и носи наказателна отговорност, така че не всеки се съгласява да се заеме с тази работа.“

Нововъведението в Наказателния кодекс най-вероятно ще „глътне“ годишния бюджет на съда в Свиленград за кратко време. Тази година се наблюдава голяма ескалация на делата срещу чужденци, а, ако се сбъднат прогнозите за бежанска вълна и държавата не отпусне допълнително финансиране, фалитът е неминуем.

СМ