17
Сря, Апр
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

113% повече решени дела през 2010 г. отчита Районна прокуратура – Свиленград. Тревожно нарастват кражбите. От РПУ също отбелязват ръст на престъпленията и по-висока разкриваемост

Престъпността сред младите хора от общините Свиленград и Любимец през миналата година е нараснала двойно повече спрямо 2009 г. Тази констатация се посочва в отчета на Районна прокуратура /РП/– Свиленград за 2010 г. Същите изводи се налагат и от анализа на тукашното Районно полицейско управление.

Прокуратурата в Свиленград извежда в отчета си крайно обезпокоителна статистика за 2010 г. - двойно се е увеличил броят на лицата, предадени на съд, в младежка възраст /от 14 до 29 г./ От 890 души с влезли в сила присъди близо половината – 443, са на тази възраст. През 2009 г. те са били 209, т. е. увеличението на престъпността сред младите е нараснала повече от два пъти.

Ръст от 86 на сто спрямо 2009 г. бележат и производствата срещу непълнолетни /до 18 г./ Това е изключително тревожна тенденция, сподели районният прокурор Антон Стоянов.

През 2010 г. прокуратурата в Свиленград отчита сериозно увеличение на натовареността си. Тя е наблюдавала 1 925 досъдебни производства, с 87 на сто повече, отколкото през 2009 г., когато са били 1 027. От тези дела новообразувани са 1 101, с 48% повече от предходната година. От наблюдаваните от прокуратурата дела 99 са незабавни производства, които трябва да приключат в тридневен срок, 385 пък са бързите /до 1 седмица/ – с 58 на сто повече, отколкото през 2009 г.

РП е решила 1 746 дела от всички наблюдавани през миналата година. Тези решени производства са със 113 % повече от предходния период, когато са били 819 броя. Статистиката показва, че де факто 91 на сто от делата са решени. От тях са внесени в съда 649 прокурорски акта срещу 992-ма души. От актовете 246 са обвинителни, 375 – споразумения и 28 – предложения за административни наказания /глоби/. Общо решени от съда дела по внесени от РП актове са 596 бр., докато през 2009 г. те са били 367. По тях няма нито една оправдателна присъда, а върнатите за доразследване са едва 3 процента. 901 от обвинените са осъдени и санкционирани, останалите са в процес на разглеждане в съда или още нямат влязла в сила присъда. 46 души са получили ефективна присъда – затвор, 676 са с условни, 111 са наказани с пробация, а останалите 55 – с административна санкция – глоба. През 2010 г. с 44% са се увеличили актовете срещу лица, които имат предходни осъждания, а с 16% - срещу рецидивисти

Голямо увеличение на делата за посегателства срещу собствеността отчита държавното обвинение в Свиленград за м. г. Само новообразуваните производства за кражби са 308. 409 са за нарушения на граничния режим – по чл. 279 и 280 от НК /нелегално преминаване на границата, трафик на хора, фалшиви документи/. За транспортни престъпления /катастрофи, шофиране след употреба на алкохол идр./ делата са 138, за документни престъпления – 85, за престъпления срещу интелектуалната собственост – 78. Характерно за миналата година е, че има и 38 образувани дела за притежание и търговия с акцизни стоки без бандерол, най-вече цигари.

Реално свиленградската прокуратура е една от най-натоварените в страната. Макар в обвинението да има 5 щата, на практика през 2010 г. тук са работили трима прокурори. Сметките показват, че на 1 прокурор лани се падат 642 дела – по около две всеки календарен ден от годината. Освен това, прокурорите са участвали и в 945 съдебни заседания по наказателни дела и в 25 – по граждански.

Заради тази изключителна натовареност ни се налага да работим и в почивните дни, прокурор Стоянов. В Ивайловград, например, където натовареността в държавното обвинение е в пъти по-малка, по щат са трима прокурори, а реално действащи са двама. Постигнатите резултати, решаването на делата в срок, дължим и на добрата съвместна работа и взаимодействие със съда, полицията и други институции, подчерта той.

От районното полицейско управление също отчитат голям ръст на престъпленията през 2010 г. спрямо предходната. Регистрираните криминални деяния лани са били 919, докато през 2009 г. - 638. Процентът на разкриваемост също е увеличен – 67, 9 за 2010 г. срещу 55, 8 за предишната. Повече от два пъти е нараснал броят на задържаните за престъпления м. г. - 975 души, а през 2009 -а – 463. От общия брой криминални престъпления 71 са извършени от непълнолетни. Непълнолетни са били съучастници и в други 208 престъпления, сочи отчетът на полицията.

На територията на общините Свиленград и Любимец през 2010 г. са извършени 88 взломни, 175 обикновени и 48 домови кражби. Извършени са и седем грабежа, като 3 от тях са разкрити. Откраднати са 13 моторно-превозни средства, като извършителите на 5 от тях са хванати.

Убийства и изнасилвания през 2010 г. не са регистрирани.

СМ