25
Вт, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Регистриран е голям спад на гражданските бракове

Починалите са два пъти повече от новородените през изтеклата 2010 г. Това сочат данните от отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към ОбА. Същото бе съотношението и в предходната 2009 г.

Общо 331 са предалите Богу дух през изминалата година. От тях 178 са от Свиленград, а останалите са от селата в общината. През 2010 г. пък в АГО-то на тукашната болница на бял свят са се появили 225 бебета. От тях само 110 са жители на общината, останалите са на родители от близки населени места, или на сезонни работници, които нямат постоянно местожителство тук. 67 рожби на свиленградчани пък са проплакали за пръв път в друго населено място. Така общият брой на новородените през 2010 г. нашенчета е 177.

Тенденцията за отрицателния естествен прираст е от над десет години. Причините се коренят във влошилата се възрастова структура, повишената заболеваемост и липсата на перспективи пред младите хора.

Отчита се и голям спад на гражданските бракове. През 2010 г. едва 54 двойки са се врекли във вечна вярност, докато през предходната 2009 г. 75 са си казали „да“. Служители с дългогодишен стаж в отдел ГРАО казаха, че този брой е незначителен в сравнение с преди двадесетина години, когато е имало по 4-5 сватби на седмица. Според специалисти причината да намалеят гражданските бракове е, че голяма част от младите хора се установяват да живеят в големите градове в страната, тъй като там намират повече възможности за реализация. Немалък е процентът и на тези, които заминават да работят в чужбина. Има и двойки, които избират да живеят на съпружески начала, без да сключват граждански брак.

През 2010 г. са регистрирани 22 развода, което е с 6 по-малко от предходната 2009 г.

СМ