24
Сря, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Само един кандидат е допуснат до конкурса за началник на отдел „Правно - нормативен” в Митница Свиленград. По  документи единствено Донка Зафирова отговаря на минималните изисквания за заемане на длъжността - висше юридическо образование – магистър, придобита юридическа правоспособност, професионален опит 6 години или придобит IІ младши ранг, е решила нарочна комисия. На 22 декември Зафирова ще се яви на практически изпит и, ако го издържи успешно, на интервю.

Щатът бе разкрит при структурни реформи преди няколко месеца, когато секторът с това название прерасна  отдел. Секторът се оглавяваше също от Донка Зафирова.

СМ