18
Чет, Апр
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Според този критерий от свиленградските села само Капитан Андреево ще има пощенска станция

Без пощенски станции ще останат селищата с под 800 жители. Това стана ясно при представянето на стратегията за развитие на държавното дружество “Български пощи“. От 2011 г. то започва да закрива по 100 клона годишно в такива населени места, тъй като поддръжката им става нерентабилна, а и законът ги задължава да поддържат станции само в селища с над 800 жители.

Така според този критерий сред селата в свиленградска община с поща ще остане единствено Капитан Андреево. В момента станции има и в Левка, Младиново, Мустрак, Студена, Сладун, Райкова могила, Сива река и Момково. Те обаче влизат в списъка за закриване, тъй като населението в тях е между 300 и 700 души. Нито едно от селата в общините Любимец и Ивайловград няма необходимия брой жители, за да има поща. В момента такива функционират в Лозен, Белица, Оряхово, Малко градище, Георги Добрево, Вълче поле, Свирачи, Гугутка, Пелевци и Железино. Те също ще се закриват, тъй като населените места нямат необходимия брой жители.
Близо 30 на сто от общо 3 000 пощенски клонове в страната са именно в малки села. Вече хората там ще изпращат и получават писма, телеграфни записи и други пратки чрез кметството или в някоя от местните бакалии, които ще поемат услугата на франчайзинг, обясняват от “Български пощи“. Според осведомени се обмисляли и други варианти жителите в застрашените села да не останат без вестници и писма, сред които и т. нар. мобилни пощи – пригодени за целта автобуси, движещи се по определен маршрут и график.
Със закриването на селските клонове дружеството ще оптимизира разходите си в условията на стартиращата от следващата година либерализация на пазара на този вид услуги. Конкуренцията на частните оператори ще намали цените на услугите с около 15-20 на сто и съответно с толкова ще паднат приходите на държавната фирма.
За сметка на намалението на клоновете си обаче, пощите смятат да увеличат обхвата на услугите си като предлагат продажбата на самолетни, автобусни и влакови билети. За целта вече имат лиценз за туроператор. В момента се водят преговори с превозвачите за условията на продажбата на билетите им.
От средата на 2011 г. вече клоновете ще обслужват клиентите си на едно гише, пред което може да се плащат едновременно сметки за ток, парно, вода, данъци, да се изпращат пратки и да се купуват билети.
Дружеството смята също така да преструктурира дълга си от 30 млн. лв. към банки и доставчици на техника на лизинг като продадат борча си на облигационери през борсата.

СМ