22
Сря, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

22 277 лв. от акциз за 10 126 литра ракия са постъпили в тукашната митница от началото на годината до 30 октомври

Засилени проверки по ракиджийниците в района извършват служителите от отдел „Акцизи“ на Митница-Свиленград в сезона когато започва активното варене на домашна ичкия. На инспекция подлежат всички малки обекти за дестилиране на алкохол в Хасковска и Кърджалийска област.

Остава изискването, въведено със Закона за акцизите, според което максимално допустимият обем на всички казани в една спиртоварна се ограничава на 1 000 л. Така в една ракиджийница може да има най-много два казана от по 500 л или 4 по 250 л.

Собствениците или наемателите на малките обекти за дестилиране са длъжни да измерват количеството произведен етилов алкохол чрез оразмерени или калибрирани съдове, както и алкохолното съдържание по обем, съгласно изискванията на Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки. Нов момент е, че се изисква от физическите лица да попълват справка-декларация за произхода на суровините, обясни шефката на отдел „Акцизи“ Светла Шошкова. В документа трябва да се посочат трите имена, ЕГН и постоянен адрес на физическото лице, както и количеството и вида на предоставения ферментирал материал за дестилиране, като се декларира, че суровината е собствено производство.

Ракиджийниците са длъжни да имат оразмерени или калибрирани съдове за измерване на обема на дестилираната течност, както и спиртомери за определяне на алкохолното съдържание. Собствениците трябва да декларират вида, броя и вместимостта на използваните калибрирани съдове за съхранение, както и тяхното местоположение, номера на сертификата за калибриране и акредитираната лаборатория, която го е издала. Спиртомерите пък трябва да притежават документ за одобрен тип или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството за измерване и контрол, а така също и протокол за извършена първоначална проверка. Обхватът на измерване на спиртомерите трябва да е съобразен с алкохолното съдържание на етиловия алкохол, който ще се произвежда в обекта.

На територията на Митница-Свиленград в областите Хасково и Кърджали има 120 специализирани малки обекти за дестилиране. От тях 18 са в община Свиленград, а 8 – в Любимецко. От всички малки дестилерии от началото на годината до 30.10.2010 г. в тукашната митница са постъпили 22 277, 30 лв. от акциз за 10 126 литра ракия.

Наредба № 3 на министъра на финансите за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки продължава действието си, информираха от Агенция Митници. Петчленен състав на ВАС е определил, че липсват основания за обжалвания нормативен акт, като е оставил в сила определението на тричленен състав на същия съд. В началото на септември ВАС се е произнесъл във връзка с частни жалби по повод Наредба № 3. Определението на петчленния състав е окончателно и не може да бъде обжалвано. В съответствие с наредбата служители на тукашната митница извършват и проверки на лицата, които търгуват с въглища, като изискването е да имат средства за измерване и контрол на тегло.

Елена МИХАЛЕВА