17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нетрадиционен урок за възпитаване  на човешки ценности и по вероучение проведе със своите ученици Мария Савова, класен ръководител на   ІV б  в І ОУ „Иван Вазов”. В часа на класа тя изнесе беседа, свързана с наближаващия  Ден на семейството и църковния празник Въведение Богородично -21 ноември. За да представи нагледно казаното пред учениците си и да изгради добронамереност у тях към вярата на човек , тя въведе учениците си в храма „Света троица” в Свиленград.

С особено внимание децата слушаха словото на отец Георги  за встъпването на малката тригодишна Мария в храма на вярата. Зададоха му въпросите  дали само родителите са тези, които трябва да учат децата си на вяра, кои хора са наричани светци и защо в Свиленград няма неделно училище. С благочестие и мъдрост църковният служител даде отговори  на не съвсем лесните въпроси на децата. После благослови учениците за здраве и успех в училище. Класната им ръководителка показа ритуалите, които трябва да извършва всеки мирянин, влязъл в църковния храм.

На следващия ден урокът по въведение в храма на семейните ценности продължи.Учениците посетиха дома на многодетната майка Соня  Язанова, където бяха посрещнати с много усмивка и топлина.Соня е отгледала четирима сина, а  внучката й  Соня е в класа на Мария Савова. Въпреки че преди дни бе счупила ръката си, Соня Язанова с вълнение разказа за своето сплотено многолюдно семейство. Показа иконата, която е на голяма почит в дома им и изтъкна, че особена роля при изграждането на личността на детето са приказките и библейските притчи. Тя   призова учениците в свободното си време да четат повече книги. Отговори на запитванията на децата как многолюдното семейство празнува празниците и за съветите, които може да даде на младите майки при възпитаване на децата си. Нейният син Валентин  и снаха й Снежана почерпиха учениците със сладки и шоколади. Преди тръгване от дома стопани и гостенчета си направиха снимка за спомен.   

Милена ИВАНОВА