23
Нед, Юни
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт
Нито една незаконна сграда в района на яз. Ивайловград няма да бъде "пощадена", дори тези с т.нар. удостоверения за търпимост, заяви Милка Гечева, началник на Дирекцията за национален строителен контрол. Тя встъпи в длъжност в понеделник и бе официално представена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.

Досегашният шеф на ДНСК Иван Симидчиев бе уволнен преди две седмици по нареждане на премиера Бойко Борисов след "разкритията" за 45 незаконни обекта край Ивайловград.

"Мисля, че нито една сграда в района на язовира няма да бъде узаконена. Не знам за кои сгради има издадени такива удостоверения и дали са мотивирани. Режимът за търпимост важи само за сгради, строени преди 1987 г. и ако се докаже, че строежът не е в нарушение на ЗУТ. Ако се установи, че има удостоверения за търпимост на сгради, които са в заливаемата зона – ние няма да се съобразим с тях", поясни Гечева.

На собствениците на нарочените постройки са съставени и връчени констативни актове, в които е записано, че започва административно производство по премахване. „Дава им се седемдневен срок, в който, ако имат някакви документи, включително може да имат и разрешение за строеж, което в момента на проверката колегите, когато са съставили констативния акт по една или друга причина да не им е било представено. - обясни процедурата началничката на ДНСК. - Ако в този седемдневен срок се представят някакви документи, които докажат, че строежът всъщност не е незаконен, независимо, че е съставен констативен акт за премахване на незаконен строеж, ние сме длъжни да се съобразим с предоставените документи. Разглеждаме ги. Ако преценим, че те доказват законността, производството се прекратява. След като изтече този седемдневен срок, не се получат възражения и установим, че действително е налице незаконно строителство, тогава вече се издава заповед за премахване.“

Въпросният седемдневен срок изтече на 3 ноември.

СМ