13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Вече се приемат молби за отпускане на подпомагането

Размерът на целевата помощ за отпление за предстоящия зимен сезон е 56,86 лв. месечно, съобщиха от тукашната дирекция „Социално подпомагане“. Той е определен със заповед на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Помощта се отпуска за период от 5 месеца – 1 ноември 2010 г. - 31 март 2011 г. Така общата стойност за целия отоплителен сезон става 284,30 лв. Миналата година месечният размер бе 55,23 лв. или общо 276,15 лв.

В дирекция „Социално подпомагане“ вече се приемат молби за отпускане на този вид подпомагане. Кампанията стартира в понеделник – 2 август. Засега нямаме много приети документи, хората идват да си вземат бланки, които са нов образец, попълването им изисква доста време, обясниха от социалното ведомство.

Както „Старият мост“ писа, право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за шестмесечието преди подаването на молбата не надвишава диференцирания минимален доход за отопление. В бланката задължително трябва да се заяви дали ще се използва електричество или твърдо гориво за отопление. Ако кандидатстващият за помощта иска да ползва ел.енергия, към документите трябва да приложи и фактура от последното плащане. При отопление на ток подпомагането е в пари. При използването на твърдо гориво сумата може да се изплати или на правоимащото лице, или на търговец, който да извърши доставката на горивото. Това също трябва да се упомене при подаването на документите. Крайният срок за внасяне на заявките е 31 октомври.

Миналия зимен сезон 341 домакинства от община Свиленград и 451 от Любимецко са ползвали целева помощ за отопление.

Елена МИХАЛЕВА