12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

По 5 произнасяния  и участия в съдебни заседания дневно се падат на един представител на държавното обвинение в Свиленград. Всички показатели бележат чувствително увеличение през първото шестмесечие на 2010 г.

Прокурорите от Свиленград са най-натоварени в областта, показва отчет на тукашното държавно обвинение за първите шест месеца на 2010 г. 

Значително увеличение спрямо същия период на миналата година се наблюдава по всички показатели, заяви пред „Старият мост“ районният прокурор Антон Стоянов. Той е изчислил, че на всеки един от свиленградските прокурори на ден се падат средно по 5 произнасяния и участия в съдебни заседания.

За първото шестмесечие на тази година прокурорите тук са излезли с общо 1 515 прокурорски актове срещу 1 002 за съответния период лани. Наблюдаваните досъдебни производства са 1 020, като при тях повишението е със 110 на сто. С над 100% са скочили и решените досъдебни производства – 791 срещу 332. Бързите производства също са се увеличили и сега са 143, докато за същия период м. г. са били 84. Над 3 пъти повече са наблюдаваните незабавни производства. Нараснал е броят и на внесените обвинителни актове – 208 срещу 137 за 2009 г. Общо наблюдаваните преписки са 428, с 57 процента повече от миналата година. Районната прокуратура отчита и 103 бр. изпълнение на присъди по лица, докато за същия период м. г. те са били 88. Тази година няма нито едно просрочено дело и нито една оправдателна присъда, подчерта Стоянов. Освен това, през първото шестмесечие на 2009 г. реално работилите прокурори са били 4-ма, докато за отчетния период на 2010 г. - 3-ма. Така средно на един прокурор за шестте месеца на т. г. се падат 143 от общо наблюдаваните преписки, 340 от общо наблюдаваните дела, 264 от общо решените досъдебни производства. За шестте месеца всеки тукашен прокурор е отделил по 64 дни за участие в съдебни заседания.

За натовареността на свиленградското обвинение говори и съпоставката с данните от отчета на  целия Хасковски съдебен район, в който от 37 на щат реално са работили 26 прокурори, сред които и нашите трима. Тези 26 обвинители са изготвили общо 672 прокурорски акта, наблюдавали са 3622 досъдебни производства, разследвани от разследващ полицай по общия ред. Новообразувани са 1657, а приключени са 1964. Прекратени са 994 досъдебни производства - 360 поради липса на престъпление, 594 - поради изтекли давностни срокове. Броят на обвинителните актове е 403 – половината от които са внесени в Свиленград.

Сега чрез Окръжна процедура районният прокурор Антон Стоянов ще иска Върховната касационна прокуратура да отпусне поне още две щатни бройки за прокурори към свиленградското обвинени. „Трябва прокурорите да станат поне 7, за да се работи нормално“,  сподели той и добави, че тъй като процедурата изисква време, а през август в граничния град има много дела, ще се надява да командироват тук поне двама.

СМ