17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград изгуби делото за Дома на техниката. Имотът е собственост на сдружението с нестопанска цел ”Федерация на научно-техническите съюзи в България“ /ФНТСБ/, реши Хасковският окръжен съд. Магистратите постановиха още местната управа да изплати на ФНТСБ сумата от 9476.18 лв. разноски по делото, на държавата – 4 513 лв.

Процесът по установяване на собствеността върху апетитния имот в центъра на града бе възбуден от Община Свиленград, която е предявила иск в съда. Както „Старият мост“ писа, този имот бе актуван като публична общинска собственост на 21.ІІ.2007 г. Строителството на въпросната сграда било осъществено от общински фирми с държавни средства, предоставени на общината и с доброволен труд и средства на населението на общината в периода, твърди пред съда ищецът. Хасковският окръжен съд обаче не прие представените от адвоката на общината доказателства. Той отхвърли и твърденията за „доброволен труд“ на населението. „Този труд не може да е резултат на партийна или ведомствена субординация спрямо извършителите му. В конкретния случай при изграждане сградата „Дом на техниката” в гр.Свиленград от показанията на свидетелите се очертава стройна и планирана организация по ангажирането труда на различни служители и работници, извън тези на БКС, движена на редовни оперативки при кмета и други отговорни фактори в общината. Очевидно в изпълнение на взетите на оперативките решения, по заявка на строителя, съответните стопански и ведомствени ръководители са изпращали по силата на субординативното си отношение необходимия брой свои работници.Следва да се има предвид,че на практика е имало заповед към тези хора, като същите са осъществявали заместване на трудовите си престации по постоянната си месторабота с полагане на работна сила на този строеж, което изключва доброволността. Няма никакви доказателства населението на общината масово да е взело участие при строежа на сградата по своя воля,извън работно време,в почивни дни, по време на отпуски и др. под. като резултат от съзнателно и доброволно решение безвъзмездно да съгради за своя обща полза сградата“, пише в решението на съда.

Точно преди година обаче местният парламент взе решение да се отдават под наем без търг или конкурс офиси и зали в Дома на техниката. Болшинството местни парламентаристи подкрепиха предложението на градоначалника инж. Георги Манолов помещенията да бъдат предоставени за нуждите на юридически лица с нестопанска цел, понеже имало постъпили няколко искания. Съветниците не се вслушаха тогава в предупреждението на колегата си Николай Цонев Колев от ГЕБ, ЕДП. В пленарната зала той обясни, че докато не се изясни собствеността, не могат да се разпореждат с имота.

Спорът между кметската управа на Свиленград и Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ се породи в началото на 2007 г., когато Домът на техниката бе иззет със заповед на кмета инж. Георги Манолов от 22 февруари 2007 г.  ФНТСБ обжалваха този административен акт и тричленен състав на Върховния административен съд го отмени като незаконосъобразен.

Сегашното решение на Хесковския съд може да бъде обжалвано в по-горна инстанция.

Стефка КОЛЕВА