Общество
Инструменти
Шрифт

Ежегодните декларации за имотното състояние на управниците на Свиленград и Любимец за миналата година бяха публикувани на сайта на Сметната палата. Част от властниците не са декларирали промяна в собствеността си спрямо 2008 г. и са подали само уведомления – градоначалникът на Любимец Янко Кючуков и председателят на ОбС Ангел Голев и зам.-кметицата на Свиленград Ася Райкова.

Кметът на Свиленград инж. Георги Манолов и съпругата му Елена лани си купили с пари от заплатите дворно място от 44 кв. м за 2 138 лв. От дивидент за 2008 г. пък Манолова е взела

54 150лв. Пак от дивидент на кметшата са декларирани налични 11 000 лв.

Налични парични средства е декларирала и заместничката на Манолов Мария Костадинова -

5500 лв. за нея и 7000 лв. за съпруга й Костадин. Парите са спестени от заплати. Костадин Костадинов има вземания в размер на 29 822 лв. Точно същата сума зам.-кметицата пък е изтеглила като кредит от Райфайзенбанк. От доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, мъжът й е спечелил през 2009 г.  3 222 лв., като едноличен търговец

 – 3 399 лв. и от друга стопанска дейност - 23 941 лв.

Само с лек автомобил Пежо 307 за 12 000 лв. се е сдобило миналата година семейството на председателката на ОбС – Свиленград Таня Коларова – Великова. Средствата за колата са спестени от заплата. Коларова е обявила още доходи от друга стопанска дейност в размер на 28 634 лв. и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество – 1 750 лв.

Зам.-кметът на Любимец Михаил Димитров не е придобил имоти през 2009 г. Той е обявил само, че съпругата му Христина е теглила заем от 20 000 лв. от ТБ "ОББ" АД Любимец. От извънтрудови правоотношения /граждански договори/ Димитров е спечелил 3 295 лв. Колегата му Станислав Видев пък си е купил мотопед – скутер „Сузуки“ за 100 лв. от заплати. Той обаче дели собствеността върху моторетката поравно със съпругата си Станимира Видева.

СМ