19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

4 фирми са подали документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработка и внедряване на Географска информационна система за административно обслужване и създаване на интернет портал за подобряване качеството на административното обслужване в община Свиленград“.

Това стана ясно на открито заседание на комисията с председател инж. Иванка Димитрова, директор на дирекция „Общинска собственост и регионално развитие“ в ОбА, което се проведе във вторник. Кандидатите са консорциум Сирма Есри – София, Технически университет София Технологии ЕООД, Еврогис портал-Свиленград и Мапекс-Свиленград. На заседанието си комисията разгледа подадените документи. Предстои до 16 юни да се изготви протокол, след което ще се насрочи дата за отваряне на ценовите оферти. Предлаганата от участника цена за цялостното изпълнение не може да надхвърля 288 000 лв. без ДДС.

Предмет на поръчката са разработка и внедряване на Географска информационна система за административно обслужване в ОбА, обучение на 40 служители на ОбА, изработване и отпечатване на 200 наръчници с инструкции за работа с нововъведената система. Спечелилата процедурата фирма ще трябва да създаде и интернет портал, чрез който да се подобри качеството на административното обслужване в община Свиленград. Дейностите ще се осъществят във връзка с реализацията на проекта на ОбА „По-добри услуги – по-доволни граждани“.

Елена МИХАЛЕВА