23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Начална пресконференция се проведе по проект „Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли” съгласно Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-8.013-0012-C01.

В този проект община Свиленград си партнира с община Хасково (водещ партньор), община Харманли, дружество „Тролейбусен транспорт” ЕООД. Общата стойност на проекта е 9 312 113,77 лева, общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 7 273 899,13 лева.

Финансирането за Община Свиленград е 469 190,85 лева, от които по плана -  422 271,76 лева, а останалата сума от 46 919,09 лева е собствено финансиране от общинския бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Презентация за дейностите и целите на проекта направи директорът на Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” в Общинска администрация - Свиленград Светлана Петева.

Основната цел е да се приложат интегрирани мерки за устойчива градска мобилност в градовете Хасково, Свиленград и Харманли, като се подобри безопасността на най-уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти.

На територията на Свиленград ще се изпълни осветеност и сигнализиране на пешеходни пътеки и изграждане на велосипедна инфраструктура. Другите дейности са авторски надзор, строителен надзор, организация и управление на проекта и информация и публичност.

Новата велоалея ще бъде с дължина 795,83 метра. Тя ще бъде изградена покрай ул. „Сан Стефано” (околовръстния път на града), а зелена площ ще я отделя от автомобилното движение. Велоалеята ще свързва кв. „Изгрев” и кв. „Младост” с Градски парк, Спортна зала „Свиленград”, Спортен комплекс градски стадион „Колодрума”, Плувен комплекс „Бурденис”.

За осигуряване на безопасна градска мобилност на пешеходците ще бъдат извършени дейности по осветяване и сигнализиране на 3 пешеходни пътеки  - на бул. „България” и на ул. „Христо Ботев”, и привеждането им в съответствие с нормативните изисквания.

Предстои сформиране на екип за управление и изпълнение на дейностите по проекта и обявяване на обществени поръчки съгласно ЗОП за избор на изпълнители.