21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 

На 22.03.2024 г. от 14:00 ч. в малката конферентна зала на Общинска администрация Свиленград се проведе начална пресконференция по проект: „Ремонт и модернизация на ДГ „Зорница”, гр. Свиленград”, съгласно Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, АДБФП № BG-RRP-1.007-0011-C01.

Проектът бе представен от Ръководителя на проекта Цветомира Александрова. Основната цел на проекта е модернизация и осигуряване на съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия в образователните институции.

Основните дейности по проекта включват:

• Изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на енергоефективни мерки ;Топлоизолиране на външни стени; Подмяна на дограма; Топлоизолиране на покривни конструкции; Топлоизолиране на подови конструкции; Въвеждане на система за отопление/охлаждане с термо-помпени агрегати въздух-въздух; Подмяна на осветителни тела; Изграждане на хибридна фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди;

• Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;

• Осигуряване на достъпна архитектурна среда и ремонтни дейности в една от детските занимални.

Очакваните резултати, които ще бъдат постигнати с реализация на проекта са:

• Икономии в годишното потребление на първична енергия- 388.97 MWh/годишно

• Модернизирано образователно заведение с капацитет на класните стаи - 184 деца

Ръководителят на проекта поясни, че в момента се провеждат процедури за избор на изпълнители и предвидените дейности по проекта ще приключат в срок.

Общият размер на одобрената БФП по проекта е 1 996 937.30 лв.

Срокът за изпълнение е 35 месеца.

На пресконференцията присъстваха кметът на община Свиленград- арх. Анастас Карчев, зам. кметът – Светлана Динкова-Маргаритова, директори на образователни институции, граждани, директори и служители на общинска администрация Свиленград.