18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Хиляди левове обезщетения плаща училището заради незаконосъобразни заповеди на директорката

За четвърти пореден път съдът върна на работа уволнена служителка от СОУ „Д-р Петър Берон“. От 2006 г. насам касиерката Дарина Стоянова получава 4 пъти заповеди за прекратяване на трудовия договор и съответно си търси правата по съдебен път. Четири пъти магистратите обявяват актовете на директорката Василка Вангелова и осъждат училището да плаща обезщетения в размер на хиляди левове.

Последно Стоянова е уволнена от 1 юли 2009 г. поради съкращаване на щата и отново завежда дело в Районен съд – Свиленград, което приключи наскоро отново в нейна полза. Мотивите си за това решение съдия Добринка Кирева излага детайлно на 7 страници. Юристката посочва фактите, че директорката не е извършила действително съкращение на щата, а просто е преименувала длъжността „касиер“ в „касиер – домакин“; че и за двете длъжности се изисква средно образование, каквото ищцата притежава, а в останалата си част задълженията и трудовите фанкции на служителя, заемащ която и да е от тези длъжности, в по- голямата си част се препокриват; че не е изпълнила задължението си за подбор. С тези аргументи съдът признава за незаконно уволнението на Дарина Стоянова, отменя заповедта, с която е извършено то и я възстановява на работа. СОУ „Д-р Петър Берон“, представлявано от директорката Василка Вангелова, е осъдено да заплати сумата от 2400 лв. обезщетение за времето, през което Стоянова е останала без работа, 300 лв. адвокатско възнаграждение и 276 лв. за вещо лице. Такива обезщетения са изплащани на касиерката три пъти досега. Обезщетения съдът е присъждал и в полза на уволнената учителка по български език и литература Боряна Станева, която неколкократно е водила трудови спорове с Вангелова. Според запознати, парите се вземали не от джоба на училищната началничка, а от школския бюджет, в който имало отделено специално перо за тези цели. Макар средствата в този бюджет да са предназначени за осигуряване на учебния процес, нито от общината, нито от Регионалния инспекторат по образованието в Хасково не са завеждали досега насрещен иск срещу Василка Вангелова, за да възстанови хилядите левове, дадени заради неправомерните й действия.

Стефка КОЛЕВА