24
Пет, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В голямата зала на Общинска администрация - Свиленград днес се проведе  публично обсъждане  с широката общественост на преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) №BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално приобщаващи градове“.

Форумът предизвика интереса на представители на общината, учебни заведения, МБАЛ – Свиленград, Исторически музей, МИГ „Свиленград – Тополовград”, други заинтересовани организации и сдружения, бизнеса, граждани.

Концепцията е на стойност 95 861 158 лева и включва интегриран комплекс от дейности, насочени към разрешаване на проблеми и оползотворяване на потенциалите за развитие в Южен централен регион (ЮЦР), в частност общините Хасково, Харманли, Маджарово, Симеоновград и Свиленград, за постигане на синергичен ефект върху целевата територия и населението.

Заместник-кметът Светлана Динкова представи изпълнението на заложените  дейности, които ще се изпълняват на територията на община Свиленград: Осигуряване на линейка и оборудване на мобилен лекарски кабинет; Прилагане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на ОУ "Христо Ботев" с. Левка; Изграждане на спортна зала за масов спорт; Изграждане на спортни площадки в ОУ „Любен Каравелов”, гр. Свиленград и ОУ „Христо Ботев”, с. Левка; Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на зелени зони в кв. Изгрев; Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на зелени зони в кв. Простор; Изграждане на социална инфраструктура; Превенции и недопускане на дискриминация в образователните институции; Поддържане проводимостта на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград в участъка от Ж.П. моста до Стария мост; Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности; Осигуряване достъп до заетост на безработни и неактивни лица; Осъществяване на преход към въглероднонеутрални градове в ЮЦР чрез изпълнение на мерки за Устойчива градска мобилност и Създаване на регионален нисковъглероден интегриран туристически продукт за екологичен, културен и винен туризъм.

Кметът на Свиленград арх. Анастас Карчев поздрави присъстващите и отбеляза, че концепцията на общината е една от най-конкурентоспособните в страната, в разнообразни сфери и с потенциален ефект върху развитието на цялата област. Свиленград вече се конкурира с големите градове в Южен централен регион, след като излезе от обхвата на Програмата за развитие на селските райони и премина към Програма за развитие на регионите.

Евгени Консулов – представител на ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион, също обясни, че концепцията на Свиленград е една от най-големите и като финансов ресурс и като включени партньорства, което може да доведе до по-висока оценка при точкуването както от Управляващите органи на програмите, така и от Регионалния съвет за развитие. Ако бъде одобрен бюджетът на концепцията, всяка програма ще финансира разработените към нея проекти.

Презентация КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално приобщаващи градове“ може да се види на следните линкове: 

Презентация във Фейсбук:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qPF7W2MVRjmdTRc1At2rK7aYeXutHLfcRNCYUnuHof75ysh2NfYKDi3Kxx4BJ1aLl&id=100064420671880

Презентация в Гугъл драйв: https://drive.google.com/file/d/1hP_lYnMf1FSlZZ0gX-sBweDKl-d1-KAa/view?fbclid=IwAR1ncVKYt9UkprZFpZrPhYklySAG0Oajn9kl_wORFwOVORHXj1iXdpfxeAo

Своето мнение относно тази концепция гражданите и заинтересованите организации могат да споделят, като попълнят следната анкета в срок до 25 март 2024 г.:

 https://docs.google.com/forms/d/13W96QUZC3UZYSdMCwLl6-U6AVChnYdmYCyO3B6paMi4/edit

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263.