27
Пон, Май
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Регионалната екоинспекция състави акт на община Свиленград, защото продължава да депонира битови отпадъци на нерегламентирано сметище, съобщиха от РИОСВ-Хасково. Глоби ще отнесат и общинските администрации в Любимец и Симеоновград. Само в тези три общини от областта все още се експлоатират старите депа, които трябваше да бъдат закрити до 16 юли миналата година, съгласно националната програма за управление на отпадъците 2007-2013 година, казаха от екоинспекцията.

Издадени са наказателни постановления, размерът на санкцията е 1 000 лв., уточни пред „Старият мост“ Марияна Вълчева, връзки с обществеността в РИОСВ-Хасково. Същата е глобата и за другите две общини, като това е минималният предвиден размер. Ще продължават да се извършват проверки и при следващо нарушение ще се налагат нови санкции в по-голям размер, каза Марияна Вълчева.

Това е резултатът от извършения от РИОСВ контрол върху изпълнението на законодателството за преустановяване депонирането на смет на общинските депа, които не отговарят на изискванията за такъв тип съоръжения. Били са извършени няколко проверки, които са стартирали в средата на януари. При тях е установено, че всички останали общински центрове в област Хасково са закрили старите си сметища и извозват битовите си отпадъци в двете регионални депа, утвърдени с националната програма за управление на отпадъците. На депото в село Гарваново извозват отпадъците си общините Хасково, Минерални бани и Димитровград. На площадката в землището на Харманли пък пък се събират битовите отпадъци от населените места в  Харманлийско и Стамболовско. Вече са предприети действия и от общинските администрации, на които регионалната екоинспекция състави актове, за извозване на сметта до регионалното депо в Харманли, каза Марияна Вълчева.

Както „Старият мост“ писа в началото на януари, община Свиленград не предприе извозване на отпадъците до Харманли и след крайния срок, който изтече на 31 декември миналата година. Тогава пресаташето на кметството Калина Райкова обясни, че ОбА обжалва заповедта на директора на РИОСВ-Хасково, с която се иска преустановяване дейността на местното депо, с мотива, че то може да изпълнява функциите си докато се постигне готовност за извозване на сметта. В същото време от РИОСВ казаха, че обжалването на заповедта не спира действието й. Сега предстои общината да закупи специализирана машина за пресоване и извозване на сметта. За целта се проведе извънредно заседание на ОбС, а в бюджета на общината за 2010 г. са заделени около 415 000 лв.

Миналия понеделник от фирма „Волф“ са извозили експериментално 52 тона битови отпадъци до депото в Харманли. Тяхното депониране заедно с транспортните разходи струва около 1 800 лв.

СМ