21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Дарителската кампания на Българското дружество за защита на птиците „Земя под заКрила“ завърши успешно със събирането на 100 000 лева за закупуването на земи в района на Сакар планина.

Над 3000 български граждани допринесоха със своите дарения за осъществяването на целта ни – закупуването на ценни земи в полза на три застрашени вида. Те ще бъдат съхранени и управлявани по природосъобразен начин, за да осигурят най-подходящия дом не само за царския орел, ловния сокол и европейския лалугер, но и за много други растения и животни, част от богатството на нашата страна.

Целта ни бе да увеличим „владенията“ на трите вида като осигурим 100 декара ценни местообитания. Изпълнението на целта започна паралелно със събирането на сумата и през 2023 г. бяха закупени 29 дка, а други 145 дка понастоящем са в процес на закупуване. Така общо 174 дка земи в района на Южен Сакар ще бъдат опазени, което значително надхвърля първоначалните цели на кампанията. За да ги съхраним в добро състояние, ще разчитаме и на местните общности, за които традиционното животновъдство е важен поминък. Наличието на стада, които да поддържат пасищата, ще подпомогне разпространението на лалугера, който от своя страна е важна част от хранителната верига на много хищни птици.

Кампанията „Земя под заКрила“ е първата инициатива за закупуване на земя за природозащитни цели в България, осъществена до голяма степен с финансовата подкрепа на индивидуални дарители. Новозакупените земи няма да имат официален статут на защитени територии, но като утвърдена природозащитна организация, БДЗП поема отговорността да ги поддържа в благоприятно природозащитно състояние, с фокус към опазването на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер, като с това допринася за благосъстоянието на цялото биоразнообразие и природа в района.

Изказваме сърдечна благодарност на всички наши дарители от цялата страна; на медийните ни партньори и особено на магазин „Стената“, чиято подкрепа за кампанията и дългосрочно партньорство са сред най-вдъхновяващите примери за отговорен към природата бизнес!

Българско дружество за защита на птиците