17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На 26.01.2024 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проекта на общински бюджет за 2024 г. при следния дневен ред:

• Представяне на проекта за общински бюджет за 2024 г.

• Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

• Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта, и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите на сайта на общината или в стая №320 в ОбА от 24.01.2024 г.