13
Съб, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Навършиха се 110 години от рождението и 70 години от смъртта на на Богдан Овесянин, писател и народен учител. Роден в Панагюрище, той учи в педагогическо училище и във Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Работи като учител в София, Разлог, Свиленград, Копривщица. Петнадесет години той посвещава на учителската професия и навсякъде, включително в Свиленград , оставя трайни спомени като прекрасен човек и народен учител.

Свидетелство за времето, когато е бил учител в Свиленград, е и издаденият „ Албум на Смесена гимназия "Д-р П. Берон", Свиленград : 1940-1941 г.“ Екземпляр от него се съхранява в Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“ в София. Албумът е издаден в столичната печатница „Книпеграф“. Като колективен автор е посочена свиленградската гимназия. На 46-те страници са поместени снимки и кратки текстове за тогавашните абитуриенти и техните учители, сред които и Богдан Овесянин, преподавател по български език и литература.

За първи път той печата свои творби през 1926 г. в списание "Наковалня". Впоследствие започва да подписва творбите си с името Богдан Овесянин, с който псевдоним остава в историята на българската литература. Сътрудничи на вестниците "Литературен подем", "Студентска трибуна", "Вестник на жената", "Литературни новини", "Жупел", "Стожер", "Нов живот" ; на списанията "Народна просвета", "Звезда", "Художествено творчество", "Преглед" и др. С много обич Богдан Овесянин пише за децата. В "Барабанче", "Светулка", "Детски свят", "Славейче" и други издания са поместени много негови стихове и приказки. През 1940 г. е приет за член на Дружеството на детските писатели. Приживе Богдан Овесянин издава 11 детски книжки. Стиховете му говорят за един значителен талант, пише проф. Георги Веселинов. Други литуратурни критици го наричат „един скрит класик“.

Няколко години след кончината на писателя издателство "Народна култура" отпечатва книгите му "Избрани стихотворения" и "Пролетно събуждане".

Документи за Богдан Овесянин се пазят в Държавния архив в Пазарджик. Съхранени са оригиналите на голяма част от произведенията му, както и изданията, в които са отпечатани. Предадени като дарение са и тетрадки със стихове и разкази, дневникът му от войната, значителен брой писма, спомени, юбилейни страници в местния печат, слова по повод годишнини от рождението и смъртта на поета и други. Във фонда се съхранява и богат снимков материал – фотографии със съученици, състуденти, с колеги и ученици в Разлог, Свиленград, Копривщица и Стрелча, където завършва земният му път.

През 2014 г. община Стрелча е учредила „Национална литературна награда „Богдан Овесянин” като израз на признание към личността и таланта на твореца и пръв директор на гимназията в Стрелча. Съвместно със Съюза на българските писатели наградата се връчва за постижения в областта на българската литература, за изследвания върху творчеството на Богдан Овесянин и за популяризирането му.

Златка Михайлова

Богдан Овесянин

ТАТКОВИНА

Как мога аз да не обичам

земята, гдето се родих,

където като малко птиче

разтворих първи път очи!

Издигаше се сред нивята

зелено кичесто дърво,

там люлката ми весел вятър

люлееше като гнездо.

А чучулиги сладкогласни

разказваха ми: - Тоя рай,

с нивя и плодове прекрасни,

е твоят роден бащин край.