17
Сря, Апр
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Във връзка с ловуването по време на коледните и новогодишните празници от Изпълнителната агенция по горите информират, че съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча груповото ловуване на дива свиня, както и груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота и неделя и в дни, обявени за официални празници.

В тази връзка графици за групов лов на дива свиня и дребен дивеч ще се утвърждават за дните 23, 24, 25, 26, 30 и 31 декември 2023 г.

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и заповед на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите груповото ловуване на дива свиня, включително и по линията на организирания ловен туризъм, се извършва в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното държавно горско стопанство.

Допълнително ограничение е въведено с чл. 70, an. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, съобразно който е забранено провеждането на групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през два последователни дни в едно и също ловище.

Илюстрация: НЛРС-СЛРБ

СМ