23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Началното  училище "Захари Стоянов" в Любимец е одобрено за изпълнение на националната програма “Иновации в действие“ на просветното министерство.

То ще се включи в дейности  по популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. За тези цели училището в Любимец ще разполага с  3 930 лв.

Програмата цели да осигури целенасочена подкрепа за творчески работещите училища и учители, които търсят и постигат промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране на на ключови умения на XXI век. Тя стимулира  надграждане на тематични иновативни модели, които да мотивират учениците за  трайни знания и професионална ориентация.

СМ