25
Чет, Юли
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Общо над 20 индивида белоглави и черни лешояди (картали) са отчетени в района на Защитена Зона „Сакар“, част от европейска екологична мрежа НАТУРА 2000. Това е абсолютен рекорд в района за едновременно наблюдение на тези мършоядни птици, съобщават експертите от Зелени Балкани и ФДФФ, работещи по проект „Живот за брадатия лешояд“.

Белоглавите лешояди и карталите са отчетени в средата на месец септември в билните части на Сакар планина, благодарение на данните от сателитни предаватели и информация от местни фермери и партньори. Въпреки че само белоглавият лешояд е описан за Защитената зона като целеви вид за опазване, през последните години районът придобива все по-голямо значение и за черните лешояди. Тук редовно се наблюдават по няколко преминаващи и хранещи се индивида, както и поне една сформирана двойка картали, почиваща в района на едно от изкуствените гнезда, монтирани от Зелени Балкани и Фондация “Карталско гнездо”. Така районът на Сакар се утвърждава като една от най-важните планини за лешоядите в България след Източни Родопи, Стара Планина, Пирин и Рила. Районът е своеобразна връзка между отделните колонии на двата вида в Източни Родопи (България и Гърция - Национален Парк Гората на Дадя), Източна Стара Планина, както и черните лешояди, обитаващи Турция.

В тази връзка като част от проекта „Живот за брадатия лешояд“ Зелени Балкани изпълнява серия от директни консервационни дейности, насочени към подпомагане гнездовите и хранителни местообитания на черните лешояди в Сакар.

Тук е и мястото, където преди около 10 години от Зелени Балкани е възстановено гнезденето на белошипата ветрушка - един от най редките видове соколи в страната, а днес екипът на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017 по Програма LIFE на ЕС също партнира в теренните дейности за опазването на карталите.

Работата на Зелени Балкани в Сакар за опазването и проучването на хищните птици в района продължава вече над 35 години, като освен изброените видове, природозащитниците са постигнали забележителни резултати за опазването и на царския орел в тези територии.  

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

Градимир Градев, ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“