13
Съб, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Колетните пратки от чужбина, адресирани до жители на Хасковска област, се получават в Свиленград. Те пристигат тук в поделението на Български пощи, като в присъствието и на митничар се отварят, проверяват и се определят дължимите мита. След това вече могат да се вземат от получателите. Така, за разлика от практиката във вътрешността на страната, гражданите не се разтакават излишно по митническите учреждения.

Многобройните оплаквания принудиха Агенция „Митници“ да предприеме спешни действия за подобряване на обслужването. От 25 януари 2010 година в София стартира пилотен проект за обслужване на едно гише на пощенските пратки, съобщи пресаташето на агенцията Вяра Генова. Проектът е първа стъпка към изграждането на Национален център за специализирана обработка на международни входящи пратки. Предвижда се Националният център да започне работа след три месеца, през които ще бъдат решени всички логистични въпроси и детайли, за да се улесни максимално обслужването на гражданите. В центъра служители на пощите и на митниците ще обработват съвместно пратките, които в последствие ще се разпределят към пощенските станции по цялата страна.
Пратките от трети страни, изпратени от юридическо до физическо или юридическо лице, на стойност между 30 лева и 150 евро, за които се дължи ДДС, ще бъдат обработвани по опростена процедура, като ДДС-то ще се начислява с квитанция за внос.
За пратките, за които се дължи както ДДС, така и мито, остава изискването за подаване на митническа декларация и притежаване на ЕОРИ номер. В тези случаи обслужването също ще се извършва на едно гише, подчерта Генова.

СМ