25
Вт, Юни
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Използването на тел.112 не по предназначение води до солени глоби на подателите на сигнали

адв.Иван Иванов

Във връзка с инициативата на учителя по история Димитър Гилев за създаване на граждански патрули, които да следят за поведението на мигрантите в Свиленград и призива му към мъжете да звънят на тел.112, за да сигнализират органите на реда за непристойно тяхно поведение спрямо български жени мисля, че е необходимо населението на Свиленград и най-вече гражданските патрули да бъдат предупредени колко опасен и рисков за самите тях може да бъде този призив.

В негово интервю, излъчено на 04.09.2023 г. от ефира на БНР-радио Стара Загора, Димитър Гилев казва, че „бежанците притесняват хората от града, като проблем е неетичното отношение на бежанците към българските жени – минават млади жени, почват да им подвикват, подсвиркват, закачат…“ И подема инициатива „групи от мъже да патрулират из града и ако видят някакво нарушение, някакъв проблем, създаден от бежанците спрямо българките, да сигнализират на тел.112.“ Призовава гражданите да наблюдават тези хора, да им обръщат повече внимание и също да подават сигнали на 112, за да могат органите на реда да вземат мерки.

Според него това е само „наблюдаване, без никакви незаконни действия.“

Искам да обърна внимание и да предупредя хората, че самото ползване на Единния европейски номер(EEН) 112 не по предназначение, представлява незаконно действие и при всички положения води до сериозни глоби за подателите на несериозни сигнали.

Законът за националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 гласи, че ЕЕН 112 се използва при необходимост от спешна помощ при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите.

Очевидно е, че подсвиркванията, подвикванията и закачките не се вместват в законно определените предпоставки за използването му.

Този, който го ползва за други цели и сигнали, отнася глоба, която в някои случаи може да доведе до разорението му.

За елементарното ползване на ЕЕН 112 не по предназначение глобата е от 200 до 1000 лева. Който предава чрез ЕЕН 112 неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а когато в такива случаи са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причинените на службите вреди.

Тоест за подаване на сигнал на тел.112, че някой подсвирнал на някоя, минималната глоба е 200 лева. Полиция няма да дойде, защото това не изисква намесата на органите, но подателят на сигнала ще бъде глобен, защото задръства спешната телефонна линия с нерегламентирано обаждане.

Ако обаче бъде подаден сигнал, че бежанец в момента опипва жена без нейното съгласие, полицията ще дойде незабавно на място и ако не открие нито извършителя, нито пострадалата, или пък се окаже, че сигналът е неверен или заблуждаващ, подателят на сигнала рискува глоба от минимум 10 000 лева.

За евентуално наложена глоба по закона наказаният не трябва да се гневи на бежанците.

 Моят съвет е да не се подават сигнали на тел.112 за щяло и нещяло, а само когато има причина. Защото се ангажира държавен ресурс, който може да е необходим за оказване на действителна помощ на някого, а да се окаже, че или линията е заета, или служителите на реда са на друго място, за да се занимават с неща, които нито са спешни, нито са престъпления, нито застрашават сигурността на някого.

А иначе по закон задължение на всеки гражданин е ако види, че се върши престъпление, да вземе необходимите мерки без риск за своя живот или здраве за предотвратяването му, или за ограничаване на вредните последици и да сигнализира органите на реда, включително на тел.112, дори когато извършител е българин, а не само бежанец и включително, когато жертвата не е българка, а чужденка.

В този смисъл гражданските патрули, ако такива бъдат създадени, нека да не следят единствено за непристойно поведение на бежанците спрямо българките, а и спрямо рускините, гъркините, туркините и т.н., както и на българите спрямо българките и чужденките.

Обаче нека будните граждани да оценят реално, а не емоционално отделните ситуации, защото може едно подсвиркване, изпълнено с възхищение към млада хубава жена, или пък към не толкова млада и не толкова запазена, да я поласкае и да повдигне самочувствието ѝ, а не да я обиди. По-добре е да се остави самата жена да изрази възмущение и тогава патрулиращият гражданин да направи забележка на подсвиркващия, а не да бъде само наблюдател, и не той да решава вместо нея дали поведението на бежанеца е притеснително, възмутително или обидно.

Лично аз не считам, че мигрантите създават по-големи проблеми, отколкото самите български младежи, освен че променят ландшафта на главната улица.

Отделно от това, телефонните номера на Районно управление на МВР - Свиленград са 0379/ 7-15-01; 7-15-02; 7-15-03 и обаждането до тях при случаи на дребно хулиганство не води до санкции.

Иван Иванов, адвокат