04
Пон, Мар
29 Нови статии

Навършиха се 110 години от рождението и 70 години от смъртта на на Богдан Овесянин, писател и народен учител. Роден в Панагюрище, той учи в педагогическо училище и във Факултета по славянски филологии на Софийския университет. Работи като учител в София, Разлог, Свиленград, Копривщица. Петнадесет години той посвещава на учителската професия и навсякъде, включително в Свиленград , оставя трайни спомени като прекрасен човек и народен учител.

Свидетелство за времето, когато е бил учител в Свиленград, е и издаденият „ Албум на Смесена гимназия "Д-р П. Берон", Свиленград : 1940-1941 г.“ Екземпляр от него се съхранява в Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“ в София. Албумът е издаден в столичната печатница „Книпеграф“. Като колективен автор е посочена свиленградската гимназия. На 46-те страници са поместени снимки и кратки текстове за тогавашните абитуриенти и техните учители, сред които и Богдан Овесянин, преподавател по български език и литература.

За първи път той печата свои творби през 1926 г. в списание "Наковалня". Впоследствие започва да подписва творбите си с името Богдан Овесянин, с който псевдоним остава в историята на българската литература. Сътрудничи на вестниците "Литературен подем", "Студентска трибуна", "Вестник на жената", "Литературни новини", "Жупел", "Стожер", "Нов живот" ; на списанията "Народна просвета", "Звезда", "Художествено творчество", "Преглед" и др. С много обич Богдан Овесянин пише за децата. В "Барабанче", "Светулка", "Детски свят", "Славейче" и други издания са поместени много негови стихове и приказки. През 1940 г. е приет за член на Дружеството на детските писатели. Приживе Богдан Овесянин издава 11 детски книжки. Стиховете му говорят за един значителен талант, пише проф. Георги Веселинов. Други литуратурни критици го наричат „един скрит класик“.

Няколко години след кончината на писателя издателство "Народна култура" отпечатва книгите му "Избрани стихотворения" и "Пролетно събуждане".

Документи за Богдан Овесянин се пазят в Държавния архив в Пазарджик. Съхранени са оригиналите на голяма част от произведенията му, както и изданията, в които са отпечатани. Предадени като дарение са и тетрадки със стихове и разкази, дневникът му от войната, значителен брой писма, спомени, юбилейни страници в местния печат, слова по повод годишнини от рождението и смъртта на поета и други. Във фонда се съхранява и богат снимков материал – фотографии със съученици, състуденти, с колеги и ученици в Разлог, Свиленград, Копривщица и Стрелча, където завършва земният му път.

През 2014 г. община Стрелча е учредила „Национална литературна награда „Богдан Овесянин” като израз на признание към личността и таланта на твореца и пръв директор на гимназията в Стрелча. Съвместно със Съюза на българските писатели наградата се връчва за постижения в областта на българската литература, за изследвания върху творчеството на Богдан Овесянин и за популяризирането му.

Златка Михайлова

Богдан Овесянин

ТАТКОВИНА

Как мога аз да не обичам

земята, гдето се родих,

където като малко птиче

разтворих първи път очи!

Издигаше се сред нивята

зелено кичесто дърво,

там люлката ми весел вятър

люлееше като гнездо.

А чучулиги сладкогласни

разказваха ми: - Тоя рай,

с нивя и плодове прекрасни,

е твоят роден бащин край.

 

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев почете 179-та годишнина от рождението на Капитан Петко войвода.

  3 години затвор е окончателната присъда  за 38- годишният Георги Йорданов, който на 30 август 2020 година при катастрофа на пътя Любимец – село Лозен причини смъртта 17- годишният Ангел Морунов.

Във връзка с ловуването по време на коледните и новогодишните празници от Изпълнителната агенция по горите информират, че съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча груповото ловуване на дива свиня, както и груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота и неделя и в дни, обявени за официални празници.

И през настоящата 2023 година, „МИГ – Любимец – Ивайловград“ отчита успешно изпълнение на проекти, финансово подкрепени от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Потвърждение за това, са реализираните проектни предложения, получили финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез стратегията за ВОМР на МИГ.

По Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията, са изпълнени дейностите по два проекта: проект „Инвестиции в материални активи за повишаване на конкурентоспособността на лозарско стопанство“ за закупуването на земеделска техника и инвентар в размер на 29 000 лева, с бенефициент земеделския производител Михаил Михайлов, и по проект „Закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и отглеждане на люцерна“ на стойност 128 000 лева, с бенефициент земеделския производител Златка Манева.

С одобрено финансиране по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор” от стратегията  за ВОМР е реализиран проект „Модернизация на предприятие Ройс Агро” на стойност 136 000 лева, с бенефициент „Ройс Агро“ ЕООД.

Направените инвестиции и по трите проекта са одобрени от Държавен фонд „Земеделие“, като разходите до размера на одобрената безвъзмездна помощ са възстановени на бенефициентите. Изплатената финансова помощ е показател за качественото изпълнение на проектните предложения.

Одобрение на извършената инвестиция и възстановяване на средствата по безвъзмездната финансова помощ, предстои и за проект „Закупуване на комбиниран багер товарач” на стойност 162 000 лева, с бенефициент „Стражел“ ООД. Финансирането на проекта е по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР на МИГ. Верифициране на разходите от страна на Държавен фонд „Земеделие“ се очаква и за проект "Реконструкция на част от ул. „Волгоград” на Община Ивайловград, изпълнен по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) – Инвестиции в дребни по мащаби публична инфраструктура от стратегията.

На различни етапи на изпълнение са дейностите по още девет проекта, одобрени за финансиране по стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“. Това са: проект "Обновяване и модернизация на градски стадион” в град Ивайловград, проект "Доставка на оборудване на туристически атракции за нуждите на Общински исторически музей /ТИЦ/ Ивайловград” и проект "Доставка на оборудване за екотуризъм на територии за отдих и почивка, със запазен природен ресурс, в община Ивайловград”, всички с бенефициент Община Ивайловград; проект „Обновяване на гробищен парк – Любимец“, с бенефициент Община Любимец; проект „Закупуване на строителна техника и инвентар“, с бенефициент „Любимец строй“ ЕООД; проект „Инвестиции в материални активи за разширяване дейността на "Гранде 15" ЕООД“, с бенефициент „Гранде 15“ ЕООД; проект „Разширяване на възможностите за собствено производство и закупуване на фотографско оборудване за нуждите на рекламно и фотографско студио“ с бенефициент „Тейлър Лаб“ ЕООД; проект „Производствена иновация на предприятие Ройс Агро“ с бенефициент „Ройс Агро“ ЕООД и проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми“, с бенефициент „Бета М“ ООД. Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 30 юни 2025г.

Към настоящият момент, договорената безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти по линия на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ за 2023 година е в размер на 975 270 лева. МИГ очаква до края на годината да бъде договорено изпълнението на още две проектни предложения.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.,  по подмярка 19.4. “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”, във връзка с изпълнение на стратегия за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.

Трио гайдари откриха днес Коледния базар в Свиленград. За доброто настроение на гостите и жителите на града, които заради слънчевото време бяха излезли на традиционната си съботна разходка, се погрижиха още родопската певица Златина Узунова и детският танцов състав „Свиленче“.

Поздравление по случай празника отправи кметът арх. Анастас Карчев.

Коледният базар е разположен в центъра на града, до ротондата. В 11 дървени коледни къщички и 1 мобилен бар посетителите на базара ще могат да намерят български натурални стоки от местни и гостуващи производители. Ще се предлагат хранителни продукти и напитки – мед, билки, сирене, бадеми, орехи, вино, топла скара, сладкарски изделия; ръчно изработени сувенири и подаръци като плетени играчки от плъстена вълна, шалове и пана от текстил и вълна, играчки за елха, картички, свещи, сурвачки, габровски дървени предмети за дома и други. Една от къщичките, както всяка година, ще бъде предоставена за работилница за благотворителни каузи.

Базарът ще остане отворен до 30 декември.